Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Kurban kesilmesini yasaklayan bir ülkede ikâmet eden kimse, kurbanın kıymetini (ücretini) sadaka olarak verebilir mi?

Soru

Ben ve âilem, kurban kesilmesini yasaklayan bir ülkede ikâmet ediyoruz.
Bizim ne yapmamız gerekir?
Kurbanın kıymetini (ücretini) sadaka olarak verebilir miyiz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Eğer kastınız Kurban bayramında kesilen kurban veya yeni doğan çocuk için kesilen Akika kurbanı ise ve ikâmet ettiğiniz ülkede kurban kesmek zor ise, bu takdirde sizin adınıza kurban kesmesi için âilenizin (anne ve babanızın) ve muhtaç fakirlerin bulunduğu başka bir ülkeye kurbanın ücretini nakit olarak göndermeniz daha fazîletlidir.Çünkü Kurban bayramında kesilen kurbanı veya yeni doğan çocuk için kesilen Akika kurbanını kesmeniz, onun kıymetini (ücretini) sadaka olarak vermenizden daha evlâ ve daha fazîletlidir.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Akika kurbanını kesmek, bizim mezhebimize göre onun ücretini sadaka olarak vermekten daha fazîletlidir. İmam Ahmed ve İbn-i Münzir de bu görüştedirler." ("el-Mecmû'"; c: 8, s: 414)

"Metâlibu Uli'n-Nuhâ" adlı kitabın yazarı şöyle demiştir:

"Kurban bayramında kesilen kurban ile Akika kurbanını kesmek, ücretini sadaka olarak vermekten daha fazîletlidir.İmam Ahmed bunu te'kid etmiştir.Aynı şekilde hac kurbanı da (Hedy) böyledir.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. [ رواه ابن ماجه ]

"Âdemoğlu, Nahr (Kurban bayramının birinci) günü, (kurban keserek) kan akıtmaktan Allah -azze ve celle- katında daha sevimli bir amel işlememiştir. Zira o kestiği kurban, kıyâmet gününde, boynuzları, kılları ve tırnakları ile (ortaya) gelecektir. Kurbandan akan kanın damlası yere düşmeden Allah -azze ve celle- katına ulaşır (Allah yanında kabul olunur). O halde kurban kesmeyi, (nefsinize ağır gelmeden) gönül hoşluğu içinde yerine getirin."(İbn-i Mâce)

Peygamber -sallallhu aleyhi ve sellem- Kurban bayramında kurbanını ve hacda da haccın kurbanlarını (hedy) kesmiş, kendisinden sonra halifeler de böyle yapmışlardır. Şayet kurbanın kıymetini (ücretini) sadaka olarak vermek daha fazîletli olsaydı, onlar bununu bırakıp da kurbanlarını kesmezlerdi."

Yukarıda zikredilen hadis hakkında Elbânî; "Silsiletu'l-Ehâdisi's-Sahiha", hadis no: 526'da "Hadis, zayıftır", demiştir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Bulunduğun ülkede kurbanını kesmen veya kıymetini kendi ülkene veyahut da herhangi bir müslüman ülkelerden birisine göndermen câiz midir? Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Eğer âileniz yanınızda ise, yaşadığınız ülkede kurbanınızı kesmeniz daha fazîletlidir. Eğer âileniz başka bir yerde ve onlardan kurban kesecek (kesme imkânı olan) kimse de yoksa, bu takdirde orada kurban kesmeleri için onlara para gönderirsiniz." (Muhammed b. Salih el-Useymîn; "Mecmû' Fetâvâ"; c: 24, s: 207)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi