Cumartesi 21 Şaban 1445 - 2 Mart 2024
Türkçe

Kurban kesmek isteyen erkek veya kadın, tırnak ve saçlarını kesmezler

Soru

Kurban kesmek isteyen erkek veya kadın saç ve tırnaklarını kesmesi caiz mi? Zilhicce ayına girildiğinde hangi hususlar yasak olur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Zilhicce ayına girildiğinde kurban kesmek isteyen kimse; kıllarından, tırnağından veya cildinden bir şey kesmesi haram olur. Nitekim Ummu Seleme Radiyallahu anha’nın rivayetine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Zilhicce hilalını gördükten sonra biriniz kurban kesmek isterse kıllarını ve tırnağını kesmesin. (Başka bir rivayette (Zilhicce’nin) ilk on gününe girdiğinizde ve biriniz kurban kesmek isterse kılına ve cildine dokunmasın/kesmesin.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Alimler, zilhiccenin on gününe giren ve kurban kesmek isteyen kişi hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Said bin el Museyyib, Rabie, Ahmed, İshak, Davud ve bazı Şafii alimleri; Kurban bayramının birinci gününe kadar Kurban kesecek kişi, kılından veya tırnağında bir şey kesmesi haramdır.

Şafii ve bazı Şafii mezhep alimleri, kıl ve tırnağı kesmenin tenzihi mekruh olup haram olmadığını savunmuşlardır…. (Şerh-i Muslim)

Böylece hüküm, her erkek ve kadın için aynıdır.

İbn Baz Rahimehullah’a şöyle soruldu: Zilhicce’nin on gününe giren ve kurban kesmek isteyen bir kadın ve ailesine neler caiz olur?

Cevap: Saçını çözebilir, yıkayabilir ancak kesmez, kendiliğinden dökülen kıllar için bir sakınca yoktur.  (Fetava ibn baz 18/47)

Kurban kesen kişi, elbise, koku ve cinsel ilişki gibi diğer hususlardan engellenmez.

Daha detaylı bilgi için (70290) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi