Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Adetli kadın, sabah namazından önce temizlenirse akşam ve yatsıyı kılar

Soru

Adetten temizlenip gece yıkandığımda hangi namazları kılayım? Sadece yatsıyı mı kılayım yoksa akşam ve yatsıyı mı kılayım yoksa günün tüm namazlarını mı kılayım? Çünkü temizlik belirtisi olan beyaz sıvıyı göremediğim için bir gün beklerim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Adetli kadın yatsı namaz vaktine girdikten sonra temizlenirse mutlaka yatsı namazını kılması gerekir, çünkü vaktine yetişmiş olur, ayrıca akşam namazını da kılması gerekir çünkü mazeret olduğundan her iki namaz cem’ edilebilir.

Şayet ikindi namazı vaktinden sonra temizlenirse öğlen ve ikindiyi birlikte kılar. Sahabeler ve alimler bu şekilde fetva vermişlerdir.

Şayet sabah namazı veya öğlen namazı veya akşam namazından sonra temizlenirse sadece bir namazı kılar. Yani sadece temizlendiği vaktin namazını kılar. (sabah veya öğlen veya akşam) çünkü bu namazlar bir önceki namazlarla cem’ edilmez.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “ Adetli kadın, güneş batımından önce temizlenirse öğlen ve ikindiyi kılar. Sabah namazından önce temizlenirse akşam ve yatsıyı kılar. Bu görüş, Abdurrahman bin avf, İbn Abbas, Tavus, Mucahid, Nahai, Zuhri, Rabie, Malik, Leys, Şafii, İshak ve Ebi Sevr’den rivayet edilmiştir. İmam Ahmed şöyle dedi: El Hasan hariç tabiinler bu görüştedir. (el muğni 238)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “Bunun örneği; ikindi namazın çıkmasına bir rekat süresi kadar kalırsa, ikindi namazıyla birlikte öğlen namazıda farz olur. Aynı şekilde yatsı vaktinden bir rekat süresi kadar vakit kalırsa yatsı namazıyla birlikte akşam namazı da farz olur. Sabah namazı vaktine bir rekat süresi kadar kaldığında sadece sabah namazı farz olur. Çünkü sabah namazı bir önceki namazla cem’ edilmez.

Şayet şöyle bir soru sorulursa: Birinci örnekte öğlen, ikinci örnekte akşam namazının vacip olmasının delili nedir? Cevap: Rivayet edilen eserler ve araştırmalar sonucu. 

Eser: İbn Abbas, Abdurrahman bin Avf Radiyallahu anhum’dan rivayet edilmiştir.

Araştırma sonucu: İkinci namazın vakti, mazeret durumunda birinci vaktin de vakti sayılır. Çünkü cem’ edilebilirler. Madem idrak edilen vakit her iki namaz için vakit ise bir bölüme idrak etmek tümüne idrak etmek hükmündedir. Mezhepde meşhur olan görüş budur.

Bazı ilim ehline göre: Sadece idrak ettiği namazı farz olur ve önce ki namazı kılması farz değildir. Ancak tedbir açısından cumhurun görüşüne tabi olmak ve her iki namazı kılmak daha iyidir. Bununla birlikte o günün tüm namazlarını kılması gerekmediği gibi sadece ulaştığı namazı da kılsa sakınca yoktur.

İkincisi:

Kadın adetten iki belirtiyle temizlenir. Beyaz sıvı veya tam kuruluk, öyleki bir pamuk kullandığında üzerine sarı veya kırmızı renginde bir şey olmayacak. Bu durum 5595 nolu soruda açıklanmıştır.

Beyaz sıvıyı görmediğin için bir gün beklemen yanlış bir davranıştır. Çünkü kuruluk belirtisiyle temizlenmiş olabilirsiniz. Bu durumda yükümlülüğünüz, bu belirtiye riayet etmenizdir.

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Adetin kesilmesi ve temizliğin gerçekleşmesi: kan, sarılık ve bulanıklığın tamamen kesilmesiyle olur. Kan kesildiğinde beyaz sıvı çıksın veya çıkmasın temizlenir. (el Mecmu 2/562)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi