Salı 13 Zilkade 1445 - 21 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan ayı gündüzleyin kulak damlasını kullanmanın hükmü

Soru

Ramazan ayı gündüzünde kulağa damla kullanmanın hükmü nedir? Orucu bozar mı bozmaz mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kulak ve göz damlasını kullanımında her hangi bir sakınca yoktur. Damlalarla oruçlunun orucu bozulmaz.

Alimlerin bir kısmı damlanın boğaza tat bıraktığında orucu bozacağına karar vermişlerdir.

Ramazanın gündüzünde boğaza tat verecek olan damlalardan ihtiyaten kaçınmak gerek. Boğazında damlanın tadını alan kişinin ihtiyaten orucunu kaza etmesi daha evladır.

"Macmaul Fıkhul İslami kararında şu ibare geçmektedir: “Aşağıda sayacağımız şeyler: kullanıp ta boğaza kaçabilecek ilacı yutmaktan çekindiği müddetçe orucu bozmayan şeyler arasındadır: Göz damlası, kulak losyonu, burun damlası ya da burun spreyi.

A. Aziz b. Baz rahimehullah der ki: Dişleri macunla fırçalamak orucu bozmaz zira macun misvak gibidir. Ancak oruçlu macunu midesine kaçmasına engel olması gerekir. Şayet kasıt olmadan boğazına zorla bir şey kaçarsa kaza gerekmez. İşte göz damlası, kulak damlası bunun gibidir. Alimlerin sahih kavline göre kaza gerekmez. Ancak boğazdan damla tadı gelirse kaza etmek daha evladır lakin kaza etmek farz değildir. Çünkü kulak ve göz yemeğin giriş yerleri değildir.

Buruna damla kullanmak ise caiz değildir. Çünkü burun mideye menfez (giriş) olarak kabul edilir, Zira hadisi şerifte şöyle geçer: "burnuna çokça su ver, ancak oruçlu isen bunu yapma " Tirmizi(788) Ebu Davud (142)

Elbani bu hadisi sahih görmüştür. Yukarıdaki hadis ve o hadisin anlamında gelen hadislere binaen, burnuna aşırı su veren veya boğazında damlanın tadını hisseden kişinin kaza etmesi gerekir. Şeyh ibn Baz Fetva Mecmuası " 261, 260/15'

sayfa 3.

Şeyh Muhammed b. Salih el-Useymin rahimehullah şöyle dedi:

“Göz damlası keza sürme ve kulak damlası da orucu bozmaz. Çünkü  haklarında ne kesin bir delil ve ne de kesine yakın bir delil vardır. Zira göz ile kulak ta yeme içme menfezleri değildir. Göz ve kulak bedenin diğer dokuları gibi birer dokudurlar.

İlim erbabı derki: Şayet bir insan ayaklarını Ebu Cehil karpuzu lapasıyla sıvazlarsa ve boğazında tadını hissederse, orucu bozmaz zira menfez değildir.

İşte buna binaen, biri sürmeyi kullanırsa veya kulağına damla kullanırsa bununla orucu bozulmaz. şayet boğazında damlanın tadını alsa da, aynıdır.

Keza ister ilaç için isterse ilaç için olmasa da göz ve kulağının yağlanması orucu bozmaz. Ayrıca nefes darlığı olanların kolay nefes almak amacıyla oksijenli tüp kullanmaları da orucu bozmaz. Çünkü  oksijen mideye ulaşmamakla beraber ne yemek ve nede içmektir. (Oruç Fetvaları sayfa 206)

Allah en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi