Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Kabus Nedir

Soru

Kabus (Casum) hakkında şöyle diyenleri duydum: Namazı bırakan kimselerin göğsüne oturan cindir. Bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet var mı? Yoksa bir efsane veya hurafe midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Casum, insanın uykusunda yaşadığı kabustur.

İkincisi:

Kabus, yemek ve ilacın etkisiyle vuku bulduğu gibi cinlerin musallat olmasıyla da meydana gelebilir. Yemek ve ilaçtan meydana gelen kabusun tedavisi hacamat ve yemeklerin hafifletilmesiyle mümkündür. Cinlerin musallat olması ise Kur’an, zikir ve dualarla bertaraf edilebilir.

İbn Sina, “el Kanun” adlı tıp kitabında şöyle dedi:

Kabus; boğucu olarak bilinir. Ayrıca Arap dilinde “Casum” veya “Nidlan” olarak adlandırılır.

Kabus, İnsan uykuya dalınca ağır bir şeyin üzerine çöktüğünü hayal eder, onu sıkar ve onu boğacak şeklinde nefesini daraltır. Sesi ve hareketi kesilir ve neredeyse boğulur. Geçtiğinde aniden kendine gelir ve uyanır. Bu durum; üç hastalığın başlangıcı olarak sayılır: Sara/Epilepsi, kalp krizi, Psikolojik hastalık.

Çağdaş doktorlar da bunu söylerler. Nitekim Dr. Hassan Şemsi Paşa, kabusları ikiye ayırır: Geçici kabuslar ve tekrarlanan kabuslar. Birinci türün sebebi fiziksel, diğerinin ise cin tasallutu ile meydana gelir.

Dr. kitabında “Uyku, Uykusuzluk ve Rüyalar” başlıklı yazısında şöyle yazmıştır:

1-Geçici Kabuslar, İki sebepten dolayı meydana gelir:

a-Solunum sisteminde buharın beyine ulaşmasıyla meydana gelir. Uykuya daldığında bir buharın bir kerede akmasıyla oluşur. Kişi, hareket ve konuşmada ağırlık hisseder ve korkar. Bu durum sara başlangıcıdır. Aynı şekilde psikolojik baskılardan dolayı oluşur.

b-Kabusa neden olan ilaçlar:

  1. Rezerpin
  2. Beta Blokör
  3. L-DOPA
  4. Antidepresanlar
  5. “Valium” gibi yatıştırıcı ilaçların kullanımını durdurduktan sonra.

Tekrarlanan kabuslar: Kötü ruhların insana musallat olması ve ona eziyet verdiğini gösterir.

Kısacası: Casum, Kabus demektir. Bu, uydurma veya efsane değildir. Bu durum gerçek olup ve bir takım sebeplerden meydana geldiği gibi cinlerin musallat olmasıyla da gerçekleşebilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi