Perşembe 15 Zilkade 1445 - 23 Mayıs 2024
Türkçe

İhramlı Olanın Başını Örtmesi Veya Şemsiye İle Gölgelenmesi

Soru

Hac esnasında güneş ışınlarından korunmak için başı örtmek caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimler, ihramlı bir erkeğin başını örtmesinin haram olduğuna dair ittifak etmiştir. Bu konuda delil olarak Arefe’de vefat eden bir adam için Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şu sözüdür: “Onu su ve sidirle yıkayın da iki elbisesinin içine kefenleyin! Ama başını örtmeyin. Çünkü Allah, kıyamet gününde onu telbiye hâlinde diriltecektir” (Buhari 1267, Muslim 1206)

Abdullah bin Ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre bir adam ey Allah’ın Rasulü! İhramlı olan bir kimse ne giymeli? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Gömlek, sarık, Pantolon/şalvar, antari ve ayakkabı/mest giyilmez”

İkincisi: İhramlının başını örtmesi birkaç şekilde olur:

1-Başa yapışacak şekilde örtmesi; takke, sarık vb. şeylerle başı örtmek haramdır. bunun delili geçmiş iki hadistir.

2-Başa değmeyen bir şeyle örtmek; şemsiye, çadır, araba içinde bulunmak vb. şeylerle gölgelenmek. Bu unsurların bir sakıncası yoktur.

Um Husayn Radiyallahu anha: “Ben, Veda haccında Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile birlikte haccettim, onu Cemre-i Akabe'de taş atarken ve oradan ayrılırken hep devesinin üzerinde gördüm. Beraberinde Bilâl ile Usâme de vardı. Biri devesini yediyor, diğeri Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'i güneşten korumak için elbisesini onun başına kaldırıyordu.” (Muslim 1298)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi:

Bu hadis gereğince ihramlı kişinin kendi veya başkasının elbisesiyle gölgelenmesinin caiz olduğunu gösterir.

Şeyh İbn Useymin şöyle dedi: Bu tamamen zamanımızdaki şemsiye hükmündedir.

Şeyh İbn Baz: İhramlı kimsenin güneşten korunmak için şemsiyeyi kullanmasında bir sakınca yoktur. Aynı şekilde çadır veya araba tavanıyla gölgelenmekte de sakınca yoktur. (Fetava bin Baz 17/115)

Üçüncüsü: Eşyayı başı üzerinde taşımak, şayet korunma amacıyla olursa haramdır. Şayet taşıma amacıyla yapılırsa sakıncası yoktur.

Şeyh İbn Baz:

Eşyayı başı üzerinde taşımak şayet hile amacıyla olmazsa caizdir. Şüphesiz yüce Allah haram kıldığı için hileye başvurulmasını haram kılmıştır. (17/115)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi