Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Bir kimsenin ergenlik çağına ulaştığının sâbit olması için ihtilam olması gerekir mi?

70425

Yayınlama tarihi : 19-07-2015

Gösterimler : 22953

Soru

Ben, on altı yaşında bir gencim. Meninin gelmesi dışında ergenlik çağına ulaştığıma delâlet eden tüm belirtiler bende ortaya çıktı. Bu hastalık mıdır, yoksa doğal bir durum mudur? Bilindiği üzere benim temel gıdam, bitkisel ürünlerdir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Erkek ve kadın için ergenlik çağının belirtileri, bilinen şeylerdir. Buna göre erkeğin ergenlik çağına ulaşması, şu üç şeyden birisinin meydana gelmesiyle olur:

1. Meninin gelmesiyle olur.

2. Veya kasık bölgesinde sert kılların çıkmasıyla olur.

3. Vehayut da on beş yaşını doldurmakla olur.

4. Kadın ise, yukarıda zikredilen üç belirtiyle beraber âdet görmesiyle olur.

Bu belirtilerin hepsinin ortaya çıkması şart değildir. Aksine sadece bir belirtinin tahakkuk etmesiyle bir kişinin ergenlik çağına ulaştığı kesinleşmiş olur.[1]

On altı yaşına ulaşmış olmanız, meni gelmemiş olsa bile, ergenlik çağına ulaştığınıza delâlet eder.

Bilmelisiniz ki siz, mükellef (dînin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumlu) hâle geldiniz, artık sözleriniz ve amellerinizle Allah katında mesul durumdasınız.

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ. [ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح أبي داود ]

"Üç kişiden kalem (dînî sorumluluk) kaldırılmıştır: Ergenlik çağına erişinceye kadar çocuktan, (uykusundan) uyanıncaya kadar uyuyan kimseden ve aklî dengesi yerine gelinceye kadar aklını yitiren kimseden."[2]

Sizin bu durumunuzu bir doktora sprduğumuzda bize bunun bir hastalık olabileceği gibi doğal bir durum da olabileceğini söyledi.

Bu sebeple işin hakikatini bilmek için uzman bir doktora müracaat etmeniz ve durumunuzu öğrenmeniz gerekir.

Allah Teâlâ'dan bize ve size muvaffakiyet ve doğruyu bulmayı nasip etmesini dileriz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

[1] Muhammed b. Salih el-Useymîn, "eş-Şerhu'l-Mumti'", c: 6, s: 202

[2] Ebu Davud, hadis no: 4402. Nesâî, hadis no:3432. Tirmizî, hadis no: 1423. İbn-i Mâce, hadis no: 2041. Elbânî, 'Sahih-i Ebî Davud'da hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi