Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Kadının rahminden çıkan salgıların hükmü

Soru

Ben, akıntısını hiç hissetmediğin birtakım şeffaf salgıları (ifrazâtı) ansızın iç çamaşırımın üzerinde buluyorum (görüyorum).
Bu durumda namaz kılmam câiz midir?
Eğer bu durumda namaz kılmam câiz değilse, yeniden abdest almam ve iç çamaşırımı değiştirmem gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu salgılar (ifrazât), iki mesele üzerinde olmaktadır:

Birinci mesele: Bu salgılar temiz midir yoksa necis midir?

Ebu Hanife, Ahmed ve Şâfiî'den rivâyet olunan iki görüşten birisine göre -ki Nevevî bu görüşün doğru olduğunu söylemiştir- bu salgılar (ifrazât), temizdir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn de bu görüşü tercih etmiştir. -Allah hepsine rahmet etsin-.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Eğer salgılar (ifrazât), erkeğin üreme organının (penisinin) yolundan gelirse, bu salgılar temizdir. Çünkü bu salgılar, yemek ve içmekten dolayı dışa çıkan şeyler değildir. İdrar da değildir.Necis olduğuna dâir herhangi bir delil bulunmadıkça bu konuda aslolan, necis olmamasıdır.Yine, eşiyle cinsel ilişkiye girerse, penisini yıkaması ve meninin bulaştığı elbisesini yıkaması gerekmez. Şayet bu salgılar necis olsaydı, elbiseye bulaştığından dolayı meninin de necis olması gerekirdi." (eş-Şerhu'l-Mumti'; c: 1, s: 457)

Bu konuda "el-Mecmû'"; c: 1, s: 406 ve "el-Muğnî"; c: 2, s: 88'e bakabilirsiniz.

Buna göre bu salgıların (ıslaklığın) bulaştığı yeri yıkamak veya elbiseyi değiştirmek gerekmez.

İkinci mesele: Bu salgıların çıkmasıyla abdest bozulur mu bozulmaz mı?

Âlimlerin çoğunluğunun görüşüne göre bu salgılar abdesti bozar.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir:

"Bana bundan başka nisbet edilen görüş, doğru değildir. Benim bu salgıların temiz olduğuna dâir söylemiş olduğum sözümden, bu salgıların temiz olduğunu, fakat abdesti bozmadığını anlayan kimse, bana yanlış görüş nisbet etmiştir." (Mecmû'u fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 11, s: 287)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

"Bazı kadınların, bu salgıların abdesti bozmadığına inanmalarına gelince, bunun, -İbn-i Hazm'ın sözünden başka- dînde bir aslının olduğunu bilmiyorum." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn; c: 11, s: 287)

Fakat bu ıslaklık (salgılar) bir kadından devamlı olarak akıyorsa, bu takdirde namaz vakti girdikten sonra her namaz için abdest alması gerekir.Abdest aldıktan sonra bu ıslaklığın akması, -namazda bile olsa- ona hiçbir zararı yoktur.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Adı geçen ıslaklık (kadının rahminden çıkan salgılar), çoğu vakit akmaya devam ediyorsa, kendisinden bu ıslaklık (salgılar) çıkan kadının, -istihâze olan kadın ve idrarını tutamayan kimsede olduğu gibi- namaz vakti girdikten sonra her namaz için abdest alması gerekir. Eğer bu ıslaklık devamlı bir şekilde değil de bazen akıyorsa, bu takdirde idrar (bevl) hükmünü alır ve ne zaman dışarı çıkarsa, -namazda bile olsa- abdesti bozulur." (Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz; c: 10, s: 130)

Bu konuda (37752 ) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi