Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

İtikafın en az süresi

Soru

İtikafın en az süresi nedir? Kısa bir süre için itikafa girebilir miyim? Yoksa itikaf,  birkaç gün sürmeli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimler, itikafın en az süresiyle ilgili farklı görüş bildirmişlerdir: Ebu Hanife, Şafii ve İmam Ahmed gibi alimlerin cumhuruna göre itikafın en azı bir dakikadır. (Durar el Muhtar 1/445, El Mecmu 6/486, el İnsaf 7/566)                                     

Görüşlerini aşağıdaki delillerle savunmuşlardır:       

1- İtikaf, sözlükte ikamet etmek anlamına gelmektedir. Bu ikame ve bekleme eylemi, hem kısa hem de uzun bekleyişleri kapsamaktadır. Şeriatta bunu sınırlayan her hangi bir bilgi bulunmamaktadır.

İbn Hazm şöyle dedi: İtikaf, Arap dilinde ikamet etmek/beklemek anlamına gelmektedir. Böylece Allah’a yaklaşma niyetiyle yapılan her hangi bir bekleme, ister az olsun ister çok olsun itikaf hükmündedir. (el Muhalle 5/179)

2- İbn Ebi Şeybe, Ya’le bin Umeyye Radiyallahu anhu’dan rivayet ettiğine göre şöyle dedi: “Ben Mescidte bir saat/bir müddet beklerim, bu bekleyişim sadece itikaf niyetiyledir.

Ebu Hanife’den aktarılan bir rivayete göre ve bazı Malikilerden aktarılan görüşe göre itikafın minimum süresi bir gündür.

Şayet itikaf, adanırsa adanan süre kadar itikafa girmek vacip olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi