Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Saçlar yağlı olduğu halde alınan abdest sahih olur mu?

Soru

Saçta bulunan az miktardaki zeytinyağı, suyun saça ulaşmasına engel olur mu? Dolayısıyla alınan abdest geçersiz olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Görünen o ki, soruda zikredilen saçta bulunan az miktardaki zeytinyağı, suyun saça ulaşmasına engel değildir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- zikrettiği gibi bu konuda ölçü şudur:

Bir insan, abdest azalarında, krem ve zeytinyağı gibi yağlı maddeler kullanırsa, bu yağlı madde katı ise ve hacmi varsa, bu takdirde abdest azalarını yıkamadan önce onun izâle edilmesi gerekir. Yağlı madde, abdest azalarının üzerinde bu şekilde kalırsa, suyun deriye ulaşmasına engel olur ki, böyle olunca da abdesti sahih olmaz.

Eğer yağlı maddenin bir hacmi yoksa ve sadece abdest azalarının üzerinde eseri kalmışsa, bu takdirde abdeste bir zararı yoktur. Fakat bu durumda insanın abdest alırken elini abdest azasının üzerinden gezdirmesi gerekir. Çünkü yağlı madde, genellikle su ile birlikte farklılık arz eder ve ondan kolayca ayırt edilir. Dolayısıyla yağlı maddenin bulaştığı abdest azalarına su ulaşamayabilir." (Fetâvâ Tahâra; s: 147).

Buna ilâve olarak başın meshedilmesindeki hüküm, yıkanan azalara göre daha hafiftir. Zirâ baş için farz olan onun yıkanması değil, meshedilmesidir. Dolayısıyla başın meshedilmesi sırasında suyun saçın her telinin üzerinden bizzat geçmesi gerekmez.

Yine, değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Bir kadın, saçına kına ve benzeri bir şey sürdükten sonra üzerini meshedebilir mi?" Diye sorulduğunda o bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Bir kadın, saçlarına kına sürdüğünde (abdest alırken) üzerini meshetmesi yeterlidir, saç tellerini açmasına ve kınayı izâle etmesine gerek yoktur. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre o, (Vedâ haccında) ihramlıyken (dağılmaması ve içine toz girmemesi için) saçlarını keçelemişti. Buna göre keçe gibi başın üzerine konan her şey, başa tâbidir (baştan sayılır). Bu da başın temizlenmesinde bir nebze kolaylık olduğuna delâlet etmektedir." (Müslüman Kadınlarla İlgili Fetvâlar; c: 1, s: 28).

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi