Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Oruçlu için yüzmenin ve suya dalmanın hükmü

Soru

Oruçlu için suda yüzmenin veya suya dalmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Oruçlunun suya dalmasında veya suda yüzmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü suya dalmak veya suda yüzmek, orucu bozan şeylerden değildir. Mekruh veya haram olduğuna delâlet eden bir delil bulunmadıkça aslolan o fiilin helal olmasıdır. Suya dalmanın ve suda yüzmenin haram veya mekruh olduğuna delâlet eden bir delil de yoktur.Farkına varmadan boğazına su kaçmasından endişe edildiği için sadece bazı âlimler bu fiili mekruh görmüşlerdir." ("İbn-i Useymîn'in Fetvâları"; c: 19, s: 285)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

"Oruçlu kimsenin suda yüzmesinde de bir sakınca yoktur. Oruçlu kimse, dilediği şekilde suda yüzebilir ve suya dalabilir. Fakat elinden geldiğince boğazına suyun kaçmamasına gayret etmelidir." ("İbn-i Useymîn'in Fetvâları"; c: 19, s: 284)

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri bu konuda şöyle demişlerdir:

"Ramazan ayının gündüzünde suda yüzmek câizdir. Fakat suda yüzen kimsenin, boğazına suyun kaçmamasına dikkat etmesi gerekir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi