Çarşamba 15 Cemaziyel-Evvel 1445 - 29 Kasım 2023
Türkçe

Zaruret için namazı bozmak

Soru

Yangın veya kaza için siren çaldığı zaman namazı bozmak câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Yangın veya kaza büyük ve önemli ise, namazı bozmakta bir sakınca yoktur. Yok eğer yangın veya kaza basit ve hasarı telâfi etmek mümkün ise, namazı bozmak câiz değildir.

İlim ehli bu konuda şöyle demiştir:

"Habersiz olan bir kimseyi ölümden kurtarmak için namazı bozmak gerekir."

Bunun anlamı şudur:

Örneğin sen, namaz kılarken bir yılanın oturan bir adama doğru geldiğini ve oturan adamın da ondan habersiz olduğunu gördüğünde, yılanın onu sokup ölümüne sebep olmaması için namazı bozman gerekir.

Veya sen, namaz kılarken gözleri görmeyen bir adamı önünden geçip bir kuyuya doğru gittiğini gördüğünde onun kuyuya düşmesinden korktuğun zaman, namazı bozmana sebep olsa bile, onu ikaz edip ölümden kurtanman gerekir.Aynı şekilde yangın ve benzeri durumlar için de namazı bozmak gerekir.

Fakat hasarın telâfi edilmesi mümkün olan bir yangın veya kaza için çalan siren ise ve herhangi bir şeyin kaybedilmesinden endişe edilmiyorsa, bu durumda namazı tamamlamadan bozmak câiz değildir. Çünkü bu yangın veya kazanın hasarını, hiç kimseye zarar vermeden telâfi etmek mümkündür.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid