Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Terâvih namazı ile diğer namazlarda dille niyet etmek bid'attır

Soru

Ramazan'da Terâvih namazı kılıyoruz. Fakat Terâvih namazının başında ne dememiz gerekiyor?
Örneğin: "Yüce Allah'ın rızâsı için, Kerim Rabbime itaat ederek iki rekât sünnet namaz kılmaya niyet ettim" şeklinde mi demeliyiz.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İster Terâvih namazı olsun, isterse başka bir namaz olsun, namaz kılmak istediğiniz zaman dille niyet etmek bid'attır.

İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namaza kalktığı zaman: 'Allahu Ekber' derdi. Namazdan önce bir şey söylemez ve dille de asla niyet etmezdi.

Hele: 'Allah rızâsı için şu namazı kılmaya, yönümü döndüm kıbleye, dört rekâtlık falanca namazı kılmaya, imam olarak veya imama uyarak, edâ etmeye veyahut da kaza etmeye, vaktin farzını kılmaya' şeklinde hiç dememiştir.

Bu sayılan on bid'atı, ne sahih, ne zayıf, ne müsned, ne de mürsel bir senedle Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den böyle bir lafzı kesinlikle hiç kimse nakletmemiştir.Hatta sahâbeden hiç kimse bunu nakletmemiş, tâbiînden ve dört imamlardan da hiç kimse bunu güzel görmemiştir." (Zâdu'l-Meâd, c: 1, s: 201)

Bu konuda (13337) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Bu sebeple müslümanın, Terâvih namazını kılacağını sadece kalbinden geçirmesi ve diliyle hiçbir şeyi telaffuz etmemesi gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi