Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Oruç ne zaman farz kılınmıştır?

Soru

Oruç hangi yılda müslümanlara farz kılınmıştır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan ayı orucu, hicretin ikinci yılında farz kılınmış, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de (oruç farz kılındıktan sonra) dokuz Ramazan (dokuz yıl) oruç tutmuştur.

Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dokuz yıl Ramazan orucunu tutmuştur. Çünkü Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında Şaban ayında farz kılınmış, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de hicretin onbirinci yılında Rebiül-Evvel ayında vefat etmiştir." (el-Mecmû', c: 6, s: 250)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi