Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Meslek sahipleri ile hizmet talep edenler arasında bağlantı kurarak komisyon almak

Soru

Bir takım siteler, hizmet talep eden müşteri ile meslek sahibi arasında bağlantı kurarak meslek sahibinden her iş başına komisyon almaktadır. Bu tür sitelerde çalışmanın hükmü nedir? Bazı siteler, meslek sahiplerinden her işlem başına ücret aldığı halde aylık aidat da almaktadır.

Allah’a hamd olsun.

Meslek sahipleri ile hizmet talep edenler arasında ücret karşılığında aracılık yapmak.   

Meslek sahipleri ile hizmet talep edenler arasında ücret karşılığında aracılık yapmak caizdir. Alınan ücret, işin mübah olması şartıyla caizdir. Fakat sitenin aracı olmadığı işten komisyon alması caiz değildir.

Şayet birinci işten sonra meslek sahibiyle müşteri arasında bir bağlantı oluşur ve farklı işler vuku bulursa sitenin bu işlerden komisyon alması caiz değildir. Site, sadece birinci işten komisyon alabilir. Daha fazla bilgi için (278377 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Komisyon tutarı belirli bir ücret veya toplam fiyatın belirli bir oranı olmasında bir sakınca yoktur.

Daimi Fetva Kurulu 13/131 de şöyle geçmektedir: “ Aracı, aracılık  karşılığında anlaşmaya varılan eşya tutarından belirli bir komisyon alması caizdir. Bu ücreti hiçbir tarafa zarar ve haksızlık yapmadan satıcıdan veya müşteriden tahsil edebilir.

İkincisi:

Meslek sahibinden aylık aidat ile birlikte iş tutarından bir yüzdelik alınması

Meslek sahibinden aylık aidat ile birlikte yapılan her işten bir yüzdelik alınması caiz değildir. Nitekim komisyon, alınan yüzdeliktir. Bununla birlikte alınan aylık aidat ise haksız kazançtır.

Şayet site, meslek sahibi için bir sayfa açıp ay boyunca hizmetlerini tanıtmasına ve müşterilerin görmesine olanak tanımışsa bu durumda alınan aylık aidat, bu hizmetin karşılığıdır.

Kiralama ücreti ile komisyon ücreti birlikte alınması caizdir. Bu konu Şafii ve Hanbeli mezhebinde caiz olmasıyla birlikte diğer mezheplerde caiz değildir.

Daha detaylı bilgi için Şeyh Ebu Ömer el Diban’in kaleme aldığı  “el muamalat el maliye5/373”  esere bakınız.

Şeyh bin Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Satışta bir akdi şart koşarsa  bu şart geçerli olduğu gibi satışta geçerlidir. Bu konu sadece iki durumda caiz değildir. Birincisi fayda sağlayan bir borç şart koşarsa çünkü fayda sağlayan her türlü borç faizdir. İkincisi: Faize ulaşmak için hile yapması. (el Şerhul mumti 8/239)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi