Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Faizle borçlanmayan fakat %1 den daha az faiz geliri olan bir şirketin hisselerini satın almak

Soru

İsveçli bir şirkette çalışıyorum ve sabit bir maaşım var, bu şirket önemli çalışanlarına belirli sayıda hisseyi marj fiyatından satmak istiyor, yani fiyatın %20'sini ödüyorum ve bunu 3 seneye kadar satmamam gerekir. Süre bitiminde bunu satabilirim. Sonuç olarak kar edebilir veya zarar da edebilirim. Bunu çalışanları şirket için çalışmaya devam ettirmek için bir teşvik programı olarak yapıyorlar. Bu işlemi durdurmak istersem beni çalışmaya devam etmezler, ancak program üç yıldır ve üç yıldan önce kar veya zarar hesaplanmayacak, şirket helal mal satıyor ve neredeyse %1'den az faiz geliri oluyor. Bankalardan borç almıyorlar. Çalışanlara marjla hisse satmak onlara herhangi bir ücrete mal olmaz, bana teklif ettikleri bu hisseleri almam caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet söz konusu şirket; mübah malları satıyor, faiz ile borçlanmıyor ve parasını faizli hesaplara yatırmıyorsa bahsi geçen hisseler satın alınabilir ve teşvikten yararlanılabilir.

Dünya İslam Birliği’ne bağlı İslami Fıkıh Akademisi 1995/1415 yılına ait 14 dönemli kararında şöyle geçmektedir:

1-İşlemlerde helallık ve mübahlık esas olması itibarıyla faaliyetleri mübah olan bir şirketi tesis etmek veya katılmak caizdir.

2- Haram unsurları üretme ve ticaretini yapmak veya faizle işlem yapmak gibi ana amacı haram olan bir şirkete katılım yapmanın haram olduğu hususunda ihtilaf yoktur.

3-Müslüman bir kimse; bazı işlemlerinde faiz olan veya haram unsurları üreten ve ticaretini yapan bir şirketin veya bankanın hissesini alması caiz değildir.

%1 den daha az bir kar olduğunu söylediniz ancak bunun sebebini belirtmediniz. Bazı bankalarda olduğu gibi cari hesaplara verilen kar olabilir. Sonuç itibarıyla şirket faizle işlem yapan bir şirket sayılmaz. Bununla birlikte söz konusu orandan kurtulman gerekir. Cari hesaplara verilen hediyeler haramdır. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi