Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Küçükken camiden bir Kur’an-ı Kerim aldı, Kur’an halen kendisindedir, ne yapması gerekir?

Soru

Bir camide Kur’an ezberlerken hocamız bize birer adet Kur’an dağıttı. Daha sonra başka camiye taşındık, taşınırken yanıma aldım. Ancak bir süre sonra bu camide de dersler durduruldu. Kur’an-ı evime aldım ve evde okumaya devam ettim. Dokuz sene sonra Kur’an-ı evimde gördüm bu durumda ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir cami veya mescide konulan Kur’an’ları başka bir camiye taşımak caiz değildir. Fakat bir mescitte okunmuyor veya sayıları ihtiyaç fazlasıysa başka camiye taşınabilir. Hiç kimsenin bunları evine taşıması caiz değildir.

Şey İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi: Şayet küçük olan bir mescidte bulunan mushaflar ihtiyaç fazlası olup ihtiyaç duyulan başka bir mescide namaz kılanların istifade etmeleri amacıyla taşınmasında sakınca yoktur. Bu konuda doğrusu cami imamından izin almaktır. Çünkü o mescdinin ihtiyacını daha iyi bilmektedir. (Mecmu el fetava 20/15)

Hocanız bu Kur’anları başka camiye taşımasıyla yanlış yapmıştır. Ancak bu Kur’anlar mescide değil, hafızlara vakfedilmişse veya mescidin ihtiyaç fazlasıysa hafızların bulunduğu yere taşınır.

Kur’anı camiden alıp evine götürmen haramdır. Vacip olan o Kur’an-ı tekrar camiye iade etmendir.

Daimi Fetva Kurulu 16/19 şöyle soruldu:

Evde okumak amacıyla camiden Kur’an-ı Kerim çıkarmanın hükmü nedir?

Cevap: Belirli bir yere vakfedilen kitap veya Kuran’ı çıkarmak caiz değildir. İster harem olsun veya başkası olsun fark etmez. Ancak eşit şekilde veya daha fazla istifade edilecekse taşınabilir. (Şeyh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, Şeyh Abdullah bin Ğadyan, Şeyh Abdullah bin Kaud)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Bilmek gerekir ki mescit ve camilerde vakfedilen eşyaları cami dışına çıkarmak caiz değildir. Evinde okumak üzere camiden Kur’an-ı çıkarmak caiz değildir. Okumak amacıyla vakfedilen bir kitap camiden çıkaramaz. Her hangi elektrikli bir cihazı çıkarıp faydalanamaz. Mescide özel olan bir şeyi mescitten çıkarmak caiz değildir.

Bazı insanlar; mescitte bulunan mushaflar, her mescide giren kişi için vakfedildiğini biliyor. Böylece istediği yerde kullanacağını zanneder. Oysa bir kişi Kur’an-ı mescit dışına çıkardığında başka bir kimse gelir ve Kur’an-ı bulamazsa istifade etmekten mahrum kalır. Her ne kadar mescitte fazla mushaf olsa bile girenler de ona göre çoktur.

Sonuç olarak mescide özel olan her şeyi mescitten çıkarması ve evinde istifade etmesi caiz değildir. Mescide konulan eşyalar herkesin istifade edebileceği şekilde açık bir yerde konulmalıdır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi