Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Lazer epilasyon kliniğinde çalışmanın hükmü

Soru

Hemşire olarak çalışmaktayım, ancak daha sonra beni lazer epilasyon bölümüne gönderdiler. Bu bölümde her gün kadınların özel bölgelerine lazer seansı yapmak zorunda kalıyorum. Yaptığım işin hükmü nedir? İşime devam edeyim mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Asıl olan kadının göbek ile diz arasında olan avretini diğer kadınlara göstermemesidir. Ayrıca bir ihtiyaç veya zorunlu bir durum olmadığı takdirde avrete bakmak haramdır. Fıkıh alimlerine göre şayet bir kimse kendi koltuk altı kıllarını kesemiyorsa kadın kadına, erkek erkeğe bunu yaptırabilir. 

Keşşaf el Kina 5/13’te şöyle geçmektedir. “Doktor, zaruret durumlarda gerektiğinde hasta kadının avretine dokunabilir. Ancak bir mahrem veya eşi huzurunda olması gerekir. Zira halvette istenmeyen yasaklara girme riski mevcuttur. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Bir erkek bir kadınla birlikte kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur” (Buhari, Müslim)

Aynı şekilde kadını boğulmaktan, yangından vb. durumlarda kurtarmak için dokunabilir. Aynı şekilde kişi bekâr, dul veya buluğ çağına erip ermediğini anlamak için avrete bakılabilir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Sa’d-ı Beni Kurayza’da hakem olarak tayin ettiğinde çocukların buluğ çağına erip ermediğini öğrenmek için avretlerine bakardı.

Osman’a hırsızlık yapan bir çocuk getirildiğinde avretine bakıldı ve bunun üzerine eli kesilmemiştir.

El İz bin Abdusselam Rahimehullah şöyle dedi: “Avreti örtmek saygınlık ve kişiliktir. En güzel adet olup özellikle mahrem olmayan kadınlarda daha fazla önem taşır. Zaruret ve ihtiyaç halinde avrete bakmak caiz olur.

İhtiyaca örnek verecek olursak eşlerin birbirlerine bakması veya doktorun tedavi için bakması gibi.

Zaruret ise yaraların tedavisi gibi. Avrete bakma şartı, göbek ile diz arasında olan avrete bakma şartından daha detaylıdır. Aynı şekilde kadının avreti için aranan şartlar erkeğin avretine bakma şartlarından daha yüksektir. Çünkü fitneye düşme ihtimali mevcuttur. (Kavaid el Ahkam 1/165)

Kendi kıllarını alabilen bir kadın kendi avretini başkasına göstermesi caiz değildir. Zararı tespit edilmedikçe lazer ile kılları aldırmak mübahtır. Fakat bu durum avreti göstermek gerekirse bunun için şu şartlar gerekir: “acil ihtiyaç duyulması, kılların fazla olup başka yöntemle alınması mümkün olmadığı durumlarda veya kadın, kıllarını lazerle tek başına aldırması mümkün değilse. Bu konu (95891) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

Şayet kadın lazer ile kıllarını aldırmasında önemli ve acil bir ihtiyacı yoksa bunun için avretini göstermesi caiz değildir. Siz de ona bakmanız caiz değil, mümkünse onu yönlendirip kendi avretini kendisi yapsın.

İkincisi: Kaş kıllarını lazer veya başka bir yöntemle almak haramdır. Daha detaylı bilgi için (218579) nolu sorunun cevabına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi