Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Televizyonda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Mezar-ı görüldüğünde selam vermenin hükmü

Soru

Televizyonda canlı yayında Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Ebu bekir ve Ömer Radiyallahu anhu’nun mezarları görüldüğünde selam vermek geçerli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Her kim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in mezar resmini görür ve onu hatırlarsa selam vermesinde sakınca yoktur. Ancak bu selam, ziyaret esnasında yapılan selam değildir. Ebu bekir ve Ömer Radiyallahu anhu mezarları görüldüğünde ve onlar hatırlandığında selam yerine rahmet okunur.

Şüphesiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem salat ve selam getirmek her an meşrudur. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah ve melekleri, Peygamber'e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” Ahzap/56

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Bir kimse bana salât ve selâm getirirse, yüce Allahruhumu bedenime iade eder ve o selâmın cevabını veririm”  (Ebu Davud 2041, Elbani sahih demiştir.)

Buna benzer birçok delil, salat ve selam getirmenin faziletini açıklamaktadır. Özellikle onun ismi anıldığında salat ve selam getirmek çok faziletlidir. Şayet bir insan mescid-i nebevi’yi veya kabrini görür ve  ona salat ve selam getirirse sakıncası olmadığı gibi yukarıda belirttiğimiz gibi itaat ve sevaptır. Ancak bu ziyaret esnasında yapılan selam değil, dua ve sena hükmündedir.

İkincisi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in arkadaşları Ebu bekir ve Ömer ise onlara her zaman rahmet dilemek veya Allah’ın onlardan razı olmasını dilemek meşrudur. Selam ise sadece kabirlerini ziyaret edildiği esnada yapılır. Kabirlerinin görüntüleri televizyonda görüldüğün bunu yapmak meşru değildir. Bu konuda kıyas geçersizdir. İbadetler ancak şer’i bir delil ile meşru olur.

Şeyhulislam İbn Teymiye Rahimehullah şöyle dedi: Mustehaplık, şer’i bir hükümdür. Bu hüküm ancak şer’i bir delil ile kabul edilir. Her kim şer’i delil olmadan Allah’ın bir ameli sevdiğini iddia ederse Allah adına dinde bir hüküm koymuş sayılır. Bu da sakıncalı bir durumdur…. Mecmu el Fetava 65/18

Sonuç olarak her kim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kabrini görür ve onu hatırlar ve ona selam verirse bunda sakınca yoktur. Ancak bu, Mezar-ı Şerif’te yapılan ziyaret selamı hükmünde değildir. Rasulullahın arkadaşları hakkında ise bu durumda selam değil Allah’ın rahmetini ve rızasını dilemek meşrudur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi