Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Mideye Verilen İğneler Orucu Bozar mı?

Soru

Arkadaşım karnına iğne yaptırıyor ancak bu iğne enjeksiyon ya da beslenme iğnesi değildir. Bilakis bu kemiklerin büyümesi ve güçlenmesi için yapılan iğnelerdendir, bunları Ramazan gündüzlerinde kullanılabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin cumhuruna göre mideye ulaşan herhangi bir şey, orucu bozar. Ancak endoskopi gibi giren ve çıkan, midede kalıcı olarak kalmayan unsurlar hariçtir. Zira Hanefî mezhebinde orucu bozan unsurun midede kalıcı olan unsur olması şartı vardır.

El-Kâsânî, “Bedâiu’s-Sanâî'” (2/93) adlı eserinde şöyle demiştir: “Eğer kişiye bir mızrak saplanmışsa ve mızrak kişinin midesine veya beynine ulaştıktan sonra ucuyla birlikte çıkarılırsa orucu bozulmaz ancak ucu içinde kaldıysa orucu bozulur.” 

İslam Fıkıh Akademisi'nin orucu bozmayan hususlara ilişkin kararında şöyle denilmiştir:

“Sıvıların (çözeltilerin) veya diğer maddelerin eşlik etmediği Gastroskopi orucu bozmaz.” Mecallat el-Mecma'dan (10/2/453-455)

Ancak söz konusu iğne, bir çözelti veya madde ile mideye ulaşır ve mideye yerleşik kalırsa bu nedenle oruç bozulur.

Şeyh İbn Useymin, Allah ona rahmet etsin, “Eş-Şerhu'l-Mumti'” (6/370-371) kitabında şöyle demiştir: “Bir kimse endoskopu mideye ulaşıncaya kadar sokarsa, orucu bozulur. [Hanbelî mezhebine göre].

Tercihli görüş şöyledir: Bu kapsamda mideye ulaşan endoskopide yağ veya benzeri bir madde bulunmadıkça orucu bozmaz, aksi takdirde orucu bozulur ve endoskopun zaruret halleri dışında farz oruç sırasında kullanılması caiz değildir.

Sonuç:

Bu iğne mideye ulaştığı sürece, beslenme sağlamasa bile orucu bozar.

Buna göre; zorunluluk dışında farz oruçta kullanmak caiz değildir, kim onu ​​kullanırsa onunla orucunu bozar ve iftar ettiği orucu kaza etmekle yükümlü olur.

Daha fazla bilgi için (8652 ) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi