Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Orucun bozulduğunu sandı ancak ayın hürmeti için oruç tutmaya devam etti, sonra orucun bozulmadığını öğrendi bu durumda kaza gerekir mi?

Soru

Oruçlu kimse, yaptığı yasak bir eylemden dolayı orucu bozulduğuna inanır ancak oruç ayının hürmetine orucunu tamamladı, daha sonra orucun bozulmadığı ortaya çıkarsa bu durumda kaza gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Oruçlu kimse orucun bozulduğuna inanırsa ancak oruç ayının hürmetine orucu tamamlarsa, daha sonra orucun bozulmadığı ortaya çıkarsa, orucun kazası gerekmez ve orucun bozulduğuna inanmasının bir zararı yoktur. Çünkü oruca aykırı olan bir şeyi yapmamış ve orucun kesmesine niyet etmemiştir. Niyette vacip olan hükmün onunla birlikte olmasını sağlamaktır.  Buda niyetin hükmünü birlikte uygulamıştır. Bunun delili ise günün geri kalan süreyi oruçla geçirmiştir.

Daha önceden oruç esnasında orucunda şüpheye düşen kimsenin orucu geçerli olup olmadığın hakkında ihtilaf olduğunu belirtmiştik ancak bu konuda tercihli görüş orucun geçerli olduğudur. Kesin bir niyetle oruca başladığı, oruca başladığı ve oruca aykırı bir şey yapmadığı takdirde ereddüt onun orucun bozmaz. Çünkü asıl orucun devam etmesidir. İftar olup olmadığı hakkında şüpheye düşmesi orucun niyetine aykırı değildir. İbn Useymin, İbn Cibrin rahimehullah böyle fetva vermişlerdir. Daha detaylı bilgi için (194641) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bu kişi iftar etmekle ve orucun tamamlak arasında tereddüte girmişse; hiç bir şekilde iftar etmeye niyetlenmemiş ve orucu bozan bir şey yapmamışsa, doğru olanı orucun geçerliliğidir. Çünkü kişinin tek yaptığı şey, ayın hürmetine orucu tamamlamasıdır.

Sonuç olarak bu oruç geçerlidir. Niyet ettiği farzı yerine getirmiş olur. Onun üzerine hiç bir yükümlülük yoktur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi