Çarşamba 17 Recep 1444 - 8 Şubat 2023
Türkçe

Fabrikaya bir ürün yaptırıp kendi markasını koydurmak

Soru

Fabrika ürünü üretirken kendi ünvanı yerine müşterilerin markalarını ürünün üzerine koyar, müşteri kendi ürünü gibi bu ürünleri satar, bu işlemin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Aldatma olmadığı takdirde bir fabrika, müşterisi lehine ürün üretip kendi adı yerine müşterinin adını ürünün üzerine koymasında bir sakınca yoktur.

Bununla birlikte müşteri, ürünü kendisi üretmiş imasını vermesi caiz değildir. Oysa gerçekte ürünü başkası üretmiştir. Bu davranış yalan iddia olup aldatmadır. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: “Verilmediği şeyle övünen kişi, yalan elbise giymiş gibidir” (Buhari 5219, Muslim 2129)

Aldatma olmadığı sürece fabrika, sahip olduğu markayı veya ticari ünvanını bedelli veya bedelsiz başkasına kullandırabilir.

Mecma el Fıkh el İslami, Kuveyt 5.kongresinde 1409 h. 1988 M. Şöyle karar verilmiştir:

“Birincisi: Ticari unvan, marka, patent, gibi hususlar sahiplerine özel haklardır. Örfte olduğu gibi bunların parasal değerleri olup şer’i açıdan da bunlar izinsiz kullanılamaz.

İkincisi: söz konusu ticari unvan, marka vb. hakları aldatma olmadığı takdirde mali bir bedelle başka kişinin lehine intikal ettirilebilir satılabilir.

Üçüncüsü: Telif, buluş ve patent hakları şeriat açısından korunan haklardır. Sahipleri istedikleri şekilde tasarruf hakkına sahiptirler. Bu haklar, izinsiz kullanılamaz. (Mecelltul mecma a.5 C.3 s. 2267)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi