Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Duvar Veya Dış Cephelere Kur’an’dan Ayetler Yazmak

264601

Yayınlama tarihi : 01-03-2024

Gösterimler : 898

Soru

Bazı evler inşa edilirken üzerine ön cephesine “Maşaallah” yazılı bir taş konulur. Ancak evin üstüne çıkan bir kimse bu sözcüğün üzerine çıkmış olur. Bu uygulamada sakınca var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Alimlerin çoğuna göre duvarların üzerinde Kur’an ayetlerini yazmak haramdır, bazı alimler ise mekruh olduğunu söylemiştir.

İbn el Muham Rahimehullah şöyle dedi: Kur’an-ı veya Allah’ın isimlerini para üzerine, mihraplara, duvarlara veya yere serilen her hangi bir şeye yazmak mekruhtur. (Fethulkadir 1-169)

El Derdir Rahimehullah şöyle dedi: Mezarlar üzerinde Ayetlerin nakşetmek mekruh olup bundan sakınmak gerekir. Zira bu ayetlerin aşağılanmasına neden olur. Aynı şekilde ayetleri ve Allah’ın isimlerini duvarlara nakşetmek de mekruhtur. (el Şerhul Kebir 1/425)

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: İster mescit olsun ister elbise olsun ister duvar olsun ayetlerin üzerinde yazılması mekruhtur. (Ravdatuttalibin 1/80)

Şeyh İbn Useymin’e şöyle soruldu: Mescitlerin duvarlarına ayet veya hadis yazmanın hükmü nedir? Cevap: Bu eylem insanları oyalamaktır. Ayrıca ister mescit olsun ister başka yerde olsun duvarlara ayet yazmak bidat olup sahabelerin yaptığı bir şey değildir.

Şüphesiz ayetleri bir desen ve tasarım olarak kullanmak Allah’ın kelamına saygısızlıktır. Nitekim bazıları ayetleri bir mescit veya minare ve kubbe şekillerinde yazar veya bir saray gibi çizer tüm bunlar Allah’ın ayetlerine saygısızlıktır. Anlaşılır ve güzel yazı tipiyle yazılsa bile bu selefin yaptığı bir uygulama değildir.

Diğer yandan duvarların üzerinde yazılmasının faydası nedir?

Bazı insanlar şöyle cevap verir: İnsanlara hatırlatma amacını taşır.

Oysa hatırlatma sözle olur yazıyla değil. Bununla birlikte “Birbirinizin gıybetini yapmayın” ayeti yazıldığı duvarın dibinde gıybet yapılmaktadır. Şüphesiz bu Allah’ın ayetlerini hafife almaktır.

Sonuç olarak mescit veya evlerin duvarlarına ayetlerin yazılması bidat olup selefin yaptığı bir şey değildir.

Hadislerin yazımı ise mescitlerde şayet kıble tarafında ise şüphesiz bu namaz kılanları oyalar bu nedenler alimler mescidin kıble yönünde bir şeyin yazılmasını mekruh görürler.

Evde ise: belirli bir fayda için hadislerin yazılmasında sakınca yoktur. Örnek: oturum keffareti yazılması Allah’ım sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim.Senden başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim.Senden bağışlanma diler ve sana tevbe ederim.” Bunda bir hatırlatma olabilir (lika el Meftuh 13/197)

Ayetlerin direk duvarlara yazılmasından kaynaklanan olumsuzluklar ile ilgili daha fazla bilgi için (254) nolu sorunun cevabına bakınız.

İkincisi:

Evin duvarında ayet yazılması durumunda evin damına çıkan kişi ayetin üzerine oturmuş sayılmaz. Bu düşünce vesvese sayılır. Bu düşüncelere kapılmayın şüphesiz vesvese çok kötü bir hastalıktır. Allah hepimize afiyet versin.

Kesinlikle vesvesenin ilacı aldırmamak ve çokça zikir yapmak ve salih emel işlemektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi