Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

Renkleri, ticari pazarlama alanında kullanmanın kahinlikle alakası var mı?

Soru

Renklerin birbirleriyle uyumu, insanların psikolojisi üzerine etkisiyle ilgili makaleler okurken portakal renginin sıcak bir renk olup sosyal iletişimi üzerine olumlu etki yaptığını öğrendim. Ayrıca bu renk insanların yemek iştahını açmaktadır. Bu bağlamda renklerin etkilerini ticari pazarlamada kullanmak mubah mı? Lokantada yemek yeme ortamını güzelleştirmek için portakal rengini kullanmak meşru mu yoksa kahinlik alanına mı girer?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ticari pazarlamada renkleri kullanmanın bir sakıncası yoktur. Şüphesiz insanların sevdiği ve onları rahatladığı renkler olduğu gibi, kaçındıkları ve sevmedikleri renkler de bulunmaktadır. Bahsettiğiniz gibi bu konuda doğruluğundan emin olmadığımız bir takım çalışmalar yapılmıştır. Örneğin portakal rengi sıcaklık ve rahatlık etkisi yaparken kırmızı renk, kışkırtıcı ve kızgınlığa yol açabilir.

Her şeye rağmen tecrübelere istinaden insanların bir takım renklere daha meyilli oldukları tespit edilirse ve pazarlamada bu renk seçilirse bunun kahinlikle alakası yoktur. Zira kahinlik, gaybi iddia etmek ve gelecekte olacakların haberini vermektir.

Kahinlik “Elmevsua el fıkhiye 15/52” kitabında belirtildiği gibi gelecekte olacaklardan bahsetmek ve bir takım sırları bildiğini iddia etmektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi