Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

İmanı Güçlendirmek Ve Vesveselerden Kurtulmak İçin Dualar

Soru

Günahları affettiren, imanı güçlendiren ve vesveselerden uzaklaştıran dualar nelerdir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

(3177) ve (39775) nolu sorunun cevabında birtakım tövbe ve mağfiret duaları belirtilmiştir.

İkincisi:

İman salih amellerle çoğalır, günahlarla azalır. Her kim imanını artırmak isterse itaatlere yönelsin ve günahlardan sakınsın. İyi ve salih insanlarla bulunmak bid’at ve günah işleyenlerden uzaklaşmanın bu konuda büyük desteği olacaktır.

Bu konuda bir Müslümanın destek alacağı en önemli hususlar şöyledir:

-Allah’ın dininde sabit kalmak için çokça dua etmek. Yüce Allah, ilim ve iman ehli hakkında şöyle dedi: "Ey Rabbimiz bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma ve bize kendi katından bir rahmet ver. Şüphesiz ki, sen pek çok ihsan sahibi olansın." (Âli İmran 8)

Aişe r.a ’dan rivayetle o, şöyle dedi: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem

“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl!” diye çokça dua ederdi. “Ey Allah’ın Rasulü! Bu duayı neden çok okursun?” diye sorduğumda şöyle cevap verdi: “İnsanın kalbi Allah’ın parmaklarından iki parmak arasındadır, dilerse saptırır, dilerse hidayete erdirir.”" (Tirmizî 23463, Elbani sahih dedi)

-Ebu Hureyre r.a’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır.” (Tirmizî 3599, Elbani sahih dedi)

-İbn Mesud r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: mescitte dua ederken Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem girdi ve şöyle dedi : “Dile sana verilir” ve kendisi şöyle dua ediyordu: “Allâh’ım! Sen’den zayıflayıp yok olmayan bir îman, tükenmeyen bir nimet ve Huld Cennetiʼnin en yüksek mertebesinde Nebiyy-i Ekrem’in Muhammed sallâllâhu aleyhi ve sellem ile birlikte olmayı istiyorum!”

Her kime zayıflamayan bir iman verilirse o, güçlü bir imana sahiptir. Zira o imanı şüphe ve şehvetler zayıflatamaz.

-Allah’tan hidayet talep etmek.

Ali (r.a) şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem benim şöyle dua etmemi emretti: "Allah’ım! Bana hidayet ver! Beni doğruya muvaffak kıl” de!"

İbn Mesud’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve zenginliği isterim.” (Muslim 2721)

-Hayırları kapsayan dualar etmek ve şerden Allah’a sığınmak.

Aişe’den (r.a) rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisine şu duayı öğretmiştir: “Allah’ım! Şüphesiz ben senden hayrın her çeşidinden isterim; acil olanı ve acil olmayanı, bilebildiğim hayrı ve bilemediğim hayrı. Acil olan ve acil olmayan, bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah’ım! Senin kulun ve Nebî’nin senden istediği hayırdan (hayır çeşitlerinden) şüphesiz ben de isterim, ve senin sevgili kulun ve Nebî'nin sana sığındığı şerlerden sana ben de sığınırım. Allah’ım! Şüphesiz ben senden cenneti, ve (beni) cennete yaklaştırıcı sözü ve amelde muvaffak olmayı isterim. Cehennem ateşinden ve (beni) ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Benim için hükmettiğin her kaza ve kader hükmünü hayırlı kılmanı senden dilerim.” (İbn Mâce 3846)

-Allah’tan kalbimizdeki imanı yenilemesini dilemek.

Abdullah b. Amr b. As’tan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Birinizin elbisesi yıprandığı gibi kalbinizdeki iman yıpranır. İmanınızın yenilenmesini yüce Allah’tan dileyin”. (Hâkim 5, Elbani hasen dedi 1585)

Üçüncüsü:

Vesvesenin tedavisi aldırış etmemek ve yüz çevirmekle mümkündür. Ayrıca çokça Kur’an okumak, salih ameller işlemek ve Allah’a yönelmekle olur. Ayrıca şeytanın tuzağından kurtulmak ve hak üzerinde sabit kalmak için Allah’a dua etmekle olur… 

Şeytanın vesveselerinden kurtulmak için etkili dualar şöyledir:

-Şeytandan Allah’a sığınmak. Yüce Allah şöyle dedi: “Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Şüphesiz O; hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (A’râf 200)

-Allah’tan koruma dilemek.

Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Biriniz mescide girdiğine peygambere salat ve selam getirsin ve şöyle desin: “Allah’ım, rahmet kapılarını bana aç!” Çıktığı zaman peygambere salat ve selam getirsin ve şöyle desin: “Allah’ım, beni kovulmuş şeytandan koru!” (İbn Mâce 733, Elbani sahih dedi)

-Şeytanın vesveselerinden Allah’a sığınmak. “De ki: Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. “Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” (Mü’minûn 97-98)

-Allah’tan şeytanın susturulmasını dilemek.

Ebu el Ezher el Enmari’den (r.a) rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi: “Allah’ın ismiyle yanımı (yatağa) koydum. Ey Allah’ım! Günahımı affet, şeytanımı benden uzaklaştır. Rehinelerimi çöz ve beni yüce meclislere koy!”  (Ebu Davud 5054, Elbani sahih demiştir)

Dördüncüsü:

Soruda bahsi geçen hadis zayıftır. Hâkim, el Mustedrek 1994 nolu hadiste şöyle rivayet etmiştir: Ubeydullah b. Muhammed b. Huneyn, Ubeydullah b. Muhammed b. Cabir b. Abdullah, babasından o da dedesinden şöyle rivayet eder: “Bir adam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e geldi ve:” Vay günahlarım vay günahlarım!” dedi. Bunu iki veya üç defa tekrarladı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ona şöyle demesini söyledi: "Allah’ım! Senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir! Senin rahmetin benim yanımda günahlarımdan daha ümitlidir." Adam bu şekilde dua etti. Sonra Efendimiz (s.a.v) ona: "Tekrar et!" buyurdu. Adam tekrar etti. Efendimiz (s.a.v) ona yine; "Bir daha söyle!" buyurdu. Adam bu dua ve istiğfarı tekrar söyledi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v) "Kalk! Allah seni mağfiret etti (günahlarını bağışladı)." buyurdu.”

(Elbani bu hadisi Silsile Ahadis Daife eserinde 9/58 sayılı hadiste zayıf olduğunu belirtmiştir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi