Pazartesi 19 Zilkade 1445 - 27 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan ayında orucunu bozdu ancak ne kaza edebilir nede yemek yedirebilir durumdadır.

Soru

Daha önceleri vesveseye yakalanmıştım, Nörolojik ilaçlar alıyordum, Ramazan orucunu tutamıyordum, doktor orucumu yemem için izin verdi, böylece bu Ramazan ayının kazasını yapmadım; çünkü lise diploma sınavlarına katılıyordum. Bu konuda şer'i hükmü bilmiyordum, ikinci Ramazan ayına girdim normal bir şekilde orucumu tuttum. Daha sonra bir önceki Ramazan orucun kazasını yapmak istedim. Ancak her defasında tansiyonum düşüyor ve bitkinlik oluşuyordu. Böylece üç ramazan geçmesine rağmen sadece beş gün tutabildim. Nitekim tansiyonum 30/80 veya daha az oluyordu. Yatağımdan kalkamıyordum. Bu hastalıktan dolayı bir sonraki Ramazan orucunu tutamayacağımdan korkuyorum. Yemek yedirecek param yok, tedavi içinde yeteri imkanım da yok. Yaşadığım durumuma göre şer'i hüküm nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Tüm imamlar, diğer Ramazan ayı gelmeden iftar ettiği günleri kaza etmesi gerektiğine dair ittifak etmişlerdir. Bu konuda Aişe radiyallahu anha'dan rivayet edilen hadise dayanmaktadırlar. Nitekim şöyle dedi: "Ramazan ayından tutmam gereken günler olurdu, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in hatırı için kazasını ancak Şaban ayında yapabilirdim." Buhari 1950, Muslim 1146

İbn Hacer şöyle dedi: bu hadisten anlaşıldığına göre kaza en son Şaban ayında yapılır daha fazla geciktirilmez.Fethul bari 4/191 Başka bir Ramazan'a girinceye kadar kazayı ertelerse bu erteleme, ya bir özür için olur veya özürsüz olabilir.

Her kim bir özürden dolayı orucunu ertelerse kazadan başka ona bir şey gerekmez ve günah yoktur. Her kim özürsüz bir şekilde orucunu ertelerse günah işlemiş olur ve kesinlikle kaza gerekir. Ancak kaza ile birlikte yemek yedirmek gerekir mi? Bu konuda ilim ehli arasında ihtilaf bulunmaktadır. Tercihli görüş ise yemek yedirmek vacip değildir. Bu konu (26865) nolu sorunun cevabında açıklanmıştır.

Bunun üzerine gücün yetiyorsa geçen senelerin Ramazan aylarında iftar ettiğiniz günleri kaza etmeniz gerekir. Şayet yazın oruç tutmak zor ise kışın tutarsınız. Ancak hastalıktan dolayı oruç tutamıyorsanız ve bu hastalık kronik ise ve ilerde de oruç tutmanız imkansız ise (güvenli bir doktorun görüşüne göre) o zaman size oruç vacip değildir. İftar ettiğiniz her gün için bir fakire yemek vermeniz gerekir.  Şayet sizde bunu yapacak paranız yoksa fidye de sizden düşer ve bir şey yapmanız gerekmez. Çünkü yüce Allah hiç bir nefsi kaldıramayacağı yükü yüklemez. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi