Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Zekatı Kafir Birine Vermek

Soru

Zekatı, gayri müslimlere vermek caiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mal ve ürünlerin zekatından ve fıtır sadakasından kafirlere vermek caiz değildir. Velev ki onlar; fakirlerden, yolda kalmışlardan veya borçlulardan biri olmuş olsa bile. Sorumluluk, onlara veren kişiden düşmez. Onların fakir olanlarına vacip olmayan umumi sadakalardan vermek ise caizdir. Onların (Müslümanlara) sempatisi oluşsun diye onlarla karşılıklı hediyeleşmek ve onlara iyilikte bulunmak -onlardan kaynaklanan bunu engelleyen bir haddi aşma/düşmanlık olmadığı takdirde- caizdir. Nitekim Allah teala şöyle buyurur: “Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever.” (Mümtehane, 8)

Başarı Allah’tandır. Allah’ın salat ve selamı Nebimiz Muhammed’in ve onun alinin, ashabının üzerine olsun.

Daimi Fetva Kurulu Fetvalarından, c: 10, s: 30.

Bu durumda zekat veren kimsenin zekatından kafirlere vermesi caiz olur. Bu da kalpleri İslam’a ısındırılanlardır. Kafirlerden, kavimleri arasında itaat edilen konumundaki kimselere, onlara zekat vermekle onların İslam’a girmeleri ve onların altındaki kimselerin İslam’a girmeleri umulduğu durumda zekattan onlara vermek caizdir. Başarı Allah’tandır.

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid