Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Kesilmeden önce kurbanlık hayvana bir kusurun isâbet etmesi

Soru

Ben, Kurban bayramından birkaç gün önce bayramda kesmek üzere herhangi bir kusuru bulunmayan bir koyun satın aldım. (Mezbahanede) merdivene bindirirken kesimden yaklaşık bir saat önce ayağından sakatlandı (yağı kırıldı). Bu sakatlık, kurbanlık hayvanda bir kusur sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"Zâdu'l-Mustekni'" adlı kitabın yazarı şöyle demiştir:

"Kurbanlık hayvana eğer sonradan bir kusur bulaşırsa, sahibi kurbanını keser ve bu kurban kendisinden geçerli olur."

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bunun misâli şöyledir:

Bir kimse, kurbanlık olarak bir koyun veya keçi satın aldıktan ve bu hayvanın kurban olduğu kesinleştikten sonra ayağı kırılır da sağlam kurbanlıklarla birlikte yürüyemeyecek duruma gelirse, bu durumda onu keser ve bu, kurban olarak geçerli olur.Çünkü bu hayvan, kurbanlık olarak kesinleştikten sonra kişinin yanına bırakılan bir emânet gibidir. Bu hayvan emânet olduğuna ve bu emânete onun bir fiili veya hatası sonucu kusur bulaşmadığına göre, kendisine bir tazmin gerekmez ve bu hayvan kurban olarak geçerli olur."

Kaynak: Bkz: "e-Şerhu'l-Mumti'", c: 7, s: 515