Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Cuma gününde Müslüman, icabet saatini nasıl gözetler?

Soru

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Cum'a gününü kasdederek şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "İşte bu günde kısacık bir an vardır ki, Müslüman bir kul o an'a rast gelecek şekilde namaz kılmaya ve dua etmeye muvaffak olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah o'na dilediği her şeyi bahşeder."

Bu hadis gereğince ikindi namazından sonra iki rekat namaz kılıp dua edebilir miyim?

Hadiste ki ayakta durarak namaz kılmaktan amaç nedir? İmam hutbe okurken kalkıp iki rekat kılmak gerekir mi? Bir kul, Cuma gecesinin ilk vaktinden başlayarak Cuma günü ikindi namazından sonraya kadar dua ederse icabet saatini idrak etmiş sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Sahih hadislere göre Cuma gününde kabul edilen bir zaman dilimi olup Müslüman kimse bu zamana denk geldiğinde ve yüce Allah’tan bir hayır dilediğinde Allah ona verir.

Alimler duanın kabul edileceği saatin belirlemesinde ihtilafa düşmüş ve kırktan fazla görüş bildirmişlerdir. Ancak bu görüşler arasında tercihli iki görüş bulunmaktadır. Birincisi imamın oturuşundan namazın bitimine kadar süredir. İkincisi: İkindi namazından sonraki vakitte olmasıdır.

İkincisi:

En muhtemel vakit, Cuma gününün en son vaktidir.

Cabir b. Abdullah Radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

"Cuma günü on iki'dir.” -Bununla saati kastediyor- "O günde bir an vardır ki, onda Allah'tan bîrşey isteyip de Allah'ın istediğini vermediği hiç bir Müslüman bulunmaz. O vakti son saatte, ikindiden sonra arayınız."

“Ebû Hureyre devamla şöyle der: Daha sonra Abdullah b.Selam'la karşılaşıp Ka'b'la beraber oturduğumuzu haber verdim. Abdullah b. Selâm:  O ânın hangi saat olduğunu biliyorum, dedi.

 Onu bana haber ver, dedim.  Cum'a gününün son saati, dedi.

Resûlullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem "Müslüman namaz kılarken o vakte tesadüf etmez ki..." buyurduğu halde o an, nasıl cuma gününün son saati olur, halbuki bu vakitte namaz kılınmaz, dedim. 

Resûlullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem "Bir kimse bir yerde namazı bekleyerek oturursa, namazı kılıncaya kadar namazda gibidir" buyurmadı mı? dedi. 

Evet, dedim. Abdullah: İşte o, budur" dedi.

Hafız bin Recep Rahimehullah şöyle dedi: Said bin Mansur isnadıyla Ebu Seleme’den şöyle rivayet etti: Bazı sahabeler toplanır ve Cuma gününde olan duanın kabul edildiği saati konuşurlar, müzakere sonunda söz konusu saatin Cuma gününün son saati olacağı konusunda aykırı görüş bildirmediler. (Fethul Bari 8/302-303) daha detaylı bilgi için (82609 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Üçüncüsü:

Tahiyatul mescid namazı her vakitte meşrudur. Hatta kerahet vaktinde bile kılınabilir. Çünkü sebebe bağlı bir namazdır. Sebep vuku bulduğunda kılınabilir. Daha detaylı bilgi için (306 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Müslüman, Cuma günü ikindi namazından sonra herhangi bir saatte mescide girdiğinde tahiyatul mescid namazını kılabilir. Ama oturduğu yerde kalkıp o vakitte namaz kılması meşru değildir. Çünkü bu vakitte namaz kılmak yasaklanmıştır.

Dördüncüsü:

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayetle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Cum'a gününü kasdederek şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "İşte bu günde kısacık bir an vardır ki, Müslüman bir kul o an'a rast gelecek şekilde namaz kılmaya ve dua etmeye muvaffak olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah o'na dilediği her şeyi bahşeder."

Bundan amaç mescitte namazı bekleyerek dua edip Allah’ı zikretmektir. Çünkü mescitte oturup namazı beklemek namaz kılmak gibidir.

Beşincisi:

İcabet saatini gözetlemenin amacı, kişinin kendini zorlayarak geceyi uykusuz bırakması ve gündüz boyunca dua etmesi değildir. Şüphesiz bu zorlama sünnetten değildir. Ayrıca tüm geceyi namaz ve duayla geçirmek sünnet değildir. Sünnet hem yatması hem de kalkıp namaz kılmasıdır. Ayrıca sadece Cuma gecesini özel olarak kıyamla geçirmek meşru değildir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Geceler arasından cuma gecesini kıyamla, günler arasından cum gününü oruçla tahsis etmeyin. Ancak birinizin tutmakda olduğu orucuna tesaadüf ederse o başka.»  (Muslim 1144)

Ancak Müslüman çaba gösterip sabah namazından itibaren gücü yettiği kadar mescitte oturur, daha sonra cumaya ilk vakitlerde gider ve imam çıkıncaya kadar bekler, daha sonra ikindi namazından sonra güneş batıncaya kadar mescitte kalırsa icabet saatine denk gelmiş demektir İnşaallah. Ve umarız o günün bereketinden mahrum olmamıştır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi