Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Yağmur Yağdığında Dua Etmek, Müstehap Mı? Yağmur Yağdığında ve Şimşek Çaktığında Ne Söylenir?

Soru

Yağmur yağdığında, şimşek çaktığında veya yıldırım düştüğünde hangi dua okunur?

Yağmur yağdığında duanın makbul olacağında dair sahih hadis var mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem yağmur gördüğünde şöyle derdi: “Allahumme Sayyiben Nafien”  Ey Allah'ım, (bu yağmuru) faydalı (bir şekilde inen (bir yağmur) kıl" (Buhari 1032, Ebu Davud 5099, Elbani sahih demiştir) “Sayib”, kelimesi inen ve akan yağmur için kullanılan bir ifadedir. Ayette şöyle geçer: “Yahut onlar, karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler.” (Bakara 19), maalim el Sünen, Hattabi 4/146

İnsanın vücuduna değecek şekilde yağmura maruz kalmak müstehaptır. Enes Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Bir defa biz Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber iken yağmura tutulduk. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elbisesini çıkardı hattâ yağmurdan ıslandı. Biz:  Yâ Resulullah! Neden böyle yaptın? Dedik. Rasulullah: Bu yağmur, Rabbi tarfından yeni geliyor (Rabbimin henüz yeni yarattığı bir rahmetidir)."cevâbını verdi.(Muslim 898)

Rasulullah (S.a.v) Yağmur şiddetlendiği zaman şöyle dua ederdi: "Allah'ım, çevremize yağdır, üzerimize değil! Allah'ım, çevremizdeki dağlara, tepelere, vadilere ve bitkilerin - ağaçların yetiştiği yerlere yağdır!" (Buhari 1014)

Şimşek çaktığında ve gök gürültüsünde okunacak dua

Abdullah bin Zübeyr Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre gök gürültüsünün sesini duyduğunda konuşmayı keser ve şöyle derdi: “Gök gürültüsünün hamd ederek; meleklerin de heybetinden dolayı kendisini tesbih ettiği (Allah’ı) tüm noksanlıklardan tenzih ederim.” (Buhari, edeb el mufred 723, Malik el muvatta 3641,Nevevi el ezkar 235, Elbani sahih dedi 556)

Bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e merfu olarak bir rivayet bilmiyoruz.

Aynı şekilde bildiğimiz kadarıyla yıldırım düştüğünde herhangi bir dua veya zikir sabit olmamıştır.

İkincisi:

Yağmur yağdığı an, Allah’ın kullarına rahmet ve fazlını yağdırdığı ve onlara hayır sebeplerini genişlettiği andır. Umarız bu esnada dua kabul edilir. Sehl bin Sa’d Radiyallahu anhu rivayet ettiği merfu bir hadiste Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “İki dua geri çevrilmez;  Ezan esnasında dua ve yağmur altında/yağdığında” (El Hakim, el Mustedrek 2534, Tebarani, el mucem el Kebir 5756, Elbani sahih elcami’de sahih demiştir. 3078

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi