Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Hasta ile idrarını tutamayan kimse mestlerinin üzerine mesh edebilirler mi?

Soru

Soğuk hava, zorluk ve meşakkat, ayaklar bulunan egzema hastalığı sebebiyle veya yaşlılık ve idrarı tutamaması sebebiyle günde birçok defa abdest alma ihtiyacı olan ve her abdest almak istediğinde ayaklarını yıkayamayan hastanın, ayak tenini göstermeyen biraz kalınca olan çorapların üzerine mesh edebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Mestlerin veya onların yerini tutan çorapların üzerini mesh etmek câizdir. Mesh, hastalık veya havanın soğuk olması veyahut da zorluk ve meşakkat olması şartına bağlı değildir. Çünkü mesh konusunda gelen naslar geneldir.Hatta bu haldeki hasta, mestlerinin üzerini mesh etmeye daha çok muhtaç bir durumda olabilir.

Aynı şekilde idrarını tutamayan kimse de mestlerinin üzerini mesh edebilir. Çünkü bu konudaki deliller, mest ve çorapların üzerini mesh etmeyi istisnâsız câiz görmektedir.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İstihâze olan kadın ve idrarını tutamayan hasta ve bunlar gibi olanlar, abdest aldıktan sonra mestlerini giyerlerse, artık mestlerinin üzerini mesh edebilirler.

İmam Ahmed bu görüştedir.Çünkü bu kimselerin abdestleri, onlar için tamam ve noksansızdır.

İbn-i Akîl şöyle demiştir: İstihâze olan kadın, ruhsatı kullanmak zorundadır. Ruhsatı kullanmaya daha hak sahibi olan ise, zorda kalandır." (el-Muğnî; c: 1, s: 174)

el-Merdâvî de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İstihâze olan kadın ve onun hükmünde olanın, İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan görüşe göre mesh etmesi câizdir." (el-İnsâf; c: 1, s: 169)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâların şöyle gelmiştir:

"Sürekli idrarını tutamama hastalığına yakalanan kimse, namaz vakti girdiğinde taharetlenir ve iç çamaşırına idrarın damlamasına engel olacak bir şeyi penisinin üzerine koyar. Ardından abdest alır. Her namaz için böyle yapar.

Bu konudaki delil, Allah Teâlâ ın şu emridir:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... [ سورة التغابن من الآية: 16 ]

"(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan korkun (Allah’tan korkmada güç ve takatinizi harcayın)." (Teğâbun Sûresi:16)

ÇünküPeygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- istihâze olan kadına, fercini bez gibi bir şeyle sıkıca bağlamasını ve her namaz için abdest almasını emretmiştir.

Yukarıda zikredilen, idrarını tutamama hastalığına yakalanan kimsenin abdest aldıktan sonra mestlerini giymesi ve mest süresinin sonuna kadar mestlerinin üzerini mesh etmesi câizdir. Çünkü bu konuda deliller geneldir. Allah Teâlâ en iyi bilendir."

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abdulaziz Âl-i eş-Şeyh, Salih el-Fevzân, Bek Ebu Zeyd

Nitekim mestlerin üzerini meshin şartları (9640) nolu sorunun cevabında geçmişti.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi