Perşembe 14 Zilhicce 1445 - 20 Haziran 2024
Türkçe

Nifas kanı kesik kesik ve çok az kan gelen kadın oruç tutabilir mi?

156224

Yayınlama tarihi : 17-07-2014

Gösterimler : 22283

Soru

Ben, yedinci ayın başında bir kız çocuğu doğurdum, fakat kızım vefat etti. Bu Allah Teâlâ'nın takdiridir. Doğumdan sonra yaklaşık beş gün süreyle benden çok miktarda kan geldi. Bundan sonra kanın kesik kesik gelmesi, bazen günde bir defa ve çok az gelmeye, bazen de çok gelmeye başladı. Derken Ramazan ayına girdik ve ben, on bir gün önce doğum yaptım. Bu arada ben, kan bir gün geliyor, bir gün de kesiliyor hâlde iken, her gün fecirden önce yıkanıp oruca niyet ediyordum.
Buna göre tutmuş olduğum orucum sahih midir?
Ondan önce yıkanmanın câiz olmadığı nifas için belirli bir süre var mıdır?
Lütfen soruma cevap vermenizi istirham ediyorum.Çünkü ben, çok şaşkın durumdayım ve bu mübârek ayın orucu tutmak istiyorum.
Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Doğum ile birlikte gelmeye başlayan kan, nifas kanıdır.

Nifas için alt limit süre yoktur. Nifas, on gün veya bir hafta veyahut da bir haftadan az olabilir. Nifas için üst limit, -tercihli görüşe- göre kırk gündür.

Bu konuda (10488) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Bir kadının âdet veya loğusalıktan (hayız ve nifastan) temizlendiği şu iki belirtiden birisiyle bilinir:

Birincisi: Beyaz akıntının gelmesiyle bilinir.Nitekim kadınlar bu beyaz akıntıyı bilirler.

İkincisi: Tam kuruluğun meydana gelmesiyle bilinir. Şöyle ki bir kadın, fercine bir parça pamuk veya benzeri bir şey koyar ve üzerinde kan veya sarılık olmayacak şekilde parça temiz çıkarsa, bu takdirde tam kuruluk meydana gelmiş demektir.

Buna göre bu iki belirtiden birisini görürseniz, yıkanırsınız, namaz kılmaya ve oruç tutmaya başlarsınız. Kan kesilir, fakat tam kuruluk meydana gelmezse, bu, nifasın hâlâ var olduğunu gösterir.Eğer kırk günü geçtikten sonra kan gelmeye devam ederse, bu takdirde o kan, istihâze kanıdır. Fakat bu kan, hayız gününe denk gelmişse, o kan, hayız kanı sayılır.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Bir kadın, iki hafta nifas kanı gördükten sonra bu kan tedricî olarak sarı renge yakın sümüksü bir maddeye dönüştü.Bu durum, kırk günün sonuna kadar devam etti. Nifas kanından sonra gelen bu madde, nifas kanı hükmünü alır mı?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Bu sarı veya sümüksü sıvıda, nifastan temizlenme açıkça belli olmadığı sürece, nifas kanının hükmüne tâbi olur.Dolayısıyla bu kadın, bu kandan kurtuluncaya kadar temizlenmiş sayılmaz." (Müslüman Kadınla İlgili Fetvâlar, s: 304)

Buna göre nifas kanı tam olarak kesilmediğine göre, siz hâlâ loğusa hükmündesin. Bu sebeple oruç tutmanız sahih olmaz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi