Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Tevrat Ve İncil’i Aşağılamak Caiz Değildir

Soru

Kur’an’ı yere atmamız caiz olmadığı gibi Tevrat veya İncil’i yere atmamız haram mı? Onları Korumamız gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Müslüman bir kimse Allah’ın tüm peygamberlerine ve indirilen tüm kitaplara iman etmekle yükümlüdür. Yüce Allah şöyle dedi: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” (Bakara 285)

Müminler Allah’ın bir ve tek olduğuna, Ondan başka hak ilah olmadığına inanırlar. Gönderilen tüm peygamberlere ve indirilen tüm semavi kitaplara inanırlar. (Tefsir İbn Kesir 1/736)

Yüce Allah, Yahudi ve Hristiyanların Tevrat ve İncili tahrif ettiklerinden haber vermiştir. Ancak bu tahrif kitabın tamamını kapsamıyor, halen kitaplarda hak olan bir takım ayetler mevcuttur, halen Allah’ın bir takım isim ve sıfatlarını içeriyor. Bu nedenle semavi kitapları aşağılamak caiz değildir.

El Heytemi, Tuhfet el Muhtec 1/178’de şöyle dedi:

Tevrat ve İncil’de şeriatımıza muvafık hususlar olduğunu biliyoruz. Bu da içinde halen değiştirilmeyen ayetlerin olduğunu gösterir.

El Hatib el Şirbini Rahimehullah şöyle dedi:

Saygı duyulmayan şeylerle istinca/temizlenme caizdir… el Kadi: İncil veya Tevrat’ın kesin değiştirilmiş olarak bilinen ve Allah’ın isim ve sıfatlarını içermeyen sayfalarıyla temizlik caizdir. (Muğni el Muhtec 1/162-163)

El Kharşi muhtasarında 8/63:

Kur’an gibi saygı duyulur. İçinde Allah ve peygamberler isimleri olması nedeniyle.

El Hattab, Mevahib el Celil 1/287:

Allah’ın isimlerine saygı duymak vaciptir. Bu isimler, tahrif edilen ve aşağılan Tevrat ve İncil’de olsa bile ancak onları yakmak caizdir. Fakat içinde Allah’ın isimleri olması nedeniyle aşağılamak caiz değildir.

İkincisi:

Müslüman derin bir bilgi sahibi olmadığı müddetçe geçmiş semavi kitapları edinmesi ve okuması caiz değildir.

Cabir ibn Abdullah r.a’dan rivayetle Ömer bin Hattab Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e Ehli Kitap’tan edindiği bir kitabı getirir ve Rasulullah’a okur. Buna karşı Rasulullah kızarak ve şöyle der: “Ey Hattab’ın oğlu! Bu ne şaşkınlık? Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, ben size bembeyaz, dupduru tertemiz bir hakikatle geldim. Ehl-i kitaptan bir şey sormayın. Çünkü size söyleyecekleri bir gerçeği yalanlayabilir veya yanlış bir şeyi tasdik edebilirsiniz. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, eğer Musa şimdi aranızda yaşamış olsaydı, bana tabi olmaktan başka bir şey yapmazdı.” (Ahmed 14736, Elbani Hasen dedi)

Ehli kitaptan elimize geçen kitapları saklamak caiz olmadığı gibi aşağılamak da caiz değildir. çöpe atmak vb. yerlere atmak da caiz değildir. ancak içerdiği Allah’ın isim ve sıfatlar ve değiştirilmemiş ayetler bulunduğu için yakarak kurtulmak caizdir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi