Pazartesi 12 Zilkade 1445 - 20 Mayıs 2024
Türkçe

Vesveseli ve orucunda şüpheli olan kişinin durumu

Soru

24 yaşında bir gencim 17 yaşlarında vesvese hastalığına yakalanmıştım ancak tedavi oldum. Fakat halen bende kalıntıları var ve beni olumsuz olarak etkilemektedir. Öyle ki lise eğitimi döneminde kasıtlı olarak orucumu bozduğum düşüncesi geliyor, bunun üzerine şimdi de kasıtlı orucu bozduğuma dair vesvese gelmektedir. Oysa ben orucumu kasıtlı olarak bozduğumu hatırlamıyorum. Bu hastalıktan dolayı çok şeyi unutur oldum. Sizce orucumu kasıtlı olarak bozduğum olasılığı olabilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Madem ki Ramazan ayında orucu bozduğunu hatırlamıyorsan daha sonra meydana gelen bu tür vesvese şeytandan olup her hangi bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Alimler şöyle bir kaide zikretmişler: Müslüman, her hangi bir ibadeti tamamladıktan sonra doğru bir şeyi yapıp yapmadığı konusunda şüpheye düşerse bu şüpheyi dikkate almaz ve yaptığı ibadet geçerli sayılır.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Bu kural çok önemlidir. İbadet tamamlandıktan sonra meydana gelen şüphe ibadeti etkilemez. Bazı insanlar, namazı bitirip selam verdikten sonra şeytan gelir ve ona şöyle der: Fatiha’yı okumadın. Sen sadece bir kere secdeye gittin vb… bu tür şüpheler kesinlikle ibadeti etkilemez. (Durus ve Fetava el Haram el Medeni s. 153)

Bunun üzerine şeytan size gelip orucu bozduğuna dair vesvese verirse bu tür şüphelere kulak asmayın ve hiçbir şekilde dikkate almayın.

İbn Cevzi Rahimehullah bu konuyla ilgili güzel bir latife zikretmektedir: “Bir adam İbn Hazim’e gelir ve şöyle der: Şeytan bana eşimi boşadığıma dair vesvese vermektedir. Bunun üzerine şüpheye düşüyorum. İbn Hazim sen eşini boşamadın mı? Diye sorar. Adam: Hayır! Der. İbn Hazım: Sen dün yanıma gelip eşini boşamadın mı? Adam: Allah’a yemin ederim gelmedim. Sadece bugün sana geldim. Ve hiçbir şekilde eşimi boşamadım. İbn Hazım adama: Sen bana yemin ettiğin gibi şeytana da boşamadığını yemin et hiçbir sorun kalmaz. Dedi. (Ezkiye s. 31)

Vesvesenin en hayırlı ilacı çokça Allah’ı zikretmek, dua etmek, şeytandan Allah’a sığınmaktır. Daha sonra vesveselerden yüz çevirmek ve dikkate almamaktır. Kesinlikle bu tür düşüncelere son vermek ve uzatmamak gerekir. Her ne kadar bunu yapmak zor olsa da ama bunun çözümü bu şekildedir.

Bu konuyla ilgili (62839) nolu sorunun cevabına göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi

İlgili konular