Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Ahiret gününe imanın gerçeği

Soru

Ahiret gününe imandan maksat nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Allah seni onun itaatine muvaffak kılsın, bil ki ey kardeşim?

Ahiret gününe imandan maksat: Allah’ın ve onun peygamberi sallallahu aleyhi vesellem’in haber verdikleri her şeye inanmak ve ölümden sonra gerçekleşecek olan her şeyin meydana geleceğinden şüphe duymamaktır. Bu konuya kıyametten önce vuku bulacak kıyamet alemetleri/belirtileri de dahildir. Aynı şekilde ölüm ve ölüm esnasında olan durumlar, kabirde azab ve nimetler, sura üflenmesi, ölümden sonra tekrar dirilmek, kıyamet gününde olacak korkunç ve büyük olaylar, mahşer ve hesap ayrıntıları, en üstün derecesi Allah’ı görmek olan cennet nimetleri, en şiddetlisi Allah’ı görememek olan cehennem azabıdır.

En önemlisi bu iman gereğine çalışmaktır.

Şayet bu iman bir kulun kalbinde gerçekleşirse çok büyük faydalar sağlayacaktır:

Birincisi: ibadetleri istekli yapmak ve o günde elde edeceği sevabı kazanmak için hırsın oluşması.

İkincisi: o günün cezasından korkarak günah ve masiyetleri yapmaktan çekinmek.

Üçüncüsü: Mümin olan kimse ahirette göreceği nimetler nedeniyle Dünya’da mahrum kaldığı zevk ve nimetlerden dolayı teselli olması.

Yüce rabbimizden temenni ederiz ki bize gerçek ve köklü iman bahşetsin… Amin..

Daha detaylı bilgi için şeyh İbn Useymin’e ait Usul el selese şerhi sayfa 98-103 nolu sayfalara bakınız.

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid