Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

Kişi, Bayram namazından veya yağmur namazından bir rekat kaçırırsa namazı nasıl tamamlar?

Soru

Bayram namazı veya yağmur namazında bir rekat kaçıran kimse, ne yapması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

İlim ehline göre sonradan imama tabi olan kişinin İmamla kıldığı rekat, kişinin ilk rekatı olarak sayılmaktadır. Daha sonra tek başına kıldığı rekatlar ise namazın sonudur. İmam Şafii ve İmam Ahmed bu görüştedirler. Mecmu  Nevevi4/420

Bu konuya delil ise: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in: "Kameti işittiğinizde namaza yürüyün, namaza gittiğinizde vakarlı bir şekilde gidin ve acele etmeyin, yetiştiğiniz kadarıyla kılın, yetişemediğinizi tamamlayın" sözüdür. Buhari 636. Muslim 602. Daha fazla bilgi için (49037) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bunun üzerine söz konusu gecikme ister farz namazlarda olsun ister bayram ve yağmur namazlarında olsun fark etmez. Şayet me'mum bayramın bir rekatına yetişirse, onun için bu rekat birinci rekat olarak hesaplanır. İmam selam verdikten sonra me'mum kalkar ikinci rekatı kılar ve rekat başında beş tekbir getirir, çünkü onun için ikinci rekat hükmündedir.

Kişi, şayet yağmur namazından bir rekata yetişirse, imam selam verdikten sonra kalkar ve beş tekbir getirerek ikinci rekatı tamamlar.

Şayet namazın secdesine veya son oturuşa yetişirse, imam selam verdikten sonra me'mum kalkar iki rekat kılar; birinci rekatta ihram tekbirinden sonra altı veya yedi tekbir getirir, ikinci rekatta ise kalkış tekbiri haricinde beş tekbir getirir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi