Çarşamba 8 Şevval 1445 - 17 Nisan 2024
Türkçe

Âilemin konuşmalarını kontrol altına almak için kayıt cihazı koymanın hükmü

13318

Yayınlama tarihi : 17-01-2011

Gösterimler : 17883

Soru

Erkek ve kız kardeşleri olan biriyim. Fesadı önlemek için telefon kaydını kullanıyorum. Bu şekilde birçok fesadı önledim. Bu yaptığımı bilmedikleri halde bu yöntemi kullanma konusunda görüşünüz nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Bu soru Şeyh Muhammed İbn Useymin’e sunuldu ve şöyle cevap verdi:

Bana göre bu durum casusluktan sayılır. Kimsenin kimseye casusluk etmesi caiz değildir. Çünkü bizim için zahirden başkası yoktur. Eğer insanları gözetlemeye kalkışsak bu casuslukta çok çok yoruluruz. Gördüğümüz ve işittiğimiz durumlardan vicdanlarımız yorulur.

Oysa Allah şöyle buyurmaktadır: (casusluk da etmeyin) emrini (Bakın, ey İman edip tasdik edenler! Zannın çoğundan sakının! Çünkü zannın bazısı günahtır. Casusluk da yapmayın..)

Ancak evin değerlerinde böylesine çirkin konuşmalara delil olacak izlere rastlarsa onların bilmeyeceği bir şekilde kayıt cihazı koyabilir. Ancak ilk durumda fark edilirse devam etmemeli onları direkt olarak azarlamalıdır. Çünkü bu işe devam ederse dinlediklerinin çoğundan daha çok nefret edecektir. Örneğin alçak bir konuşmayı öğrendi o zaman bunu yapanı direkt olarak azarlamalıdır. Bunu yarına ertelememelidir. Yolu başından kesmelidir.

Ama soyut suçlamalar ve vesveseler caiz değildir. Ancak durumun tehlikeli boyutta olduğu ve gerçekleşeceği anlaşılırsa olayı araştırmak için kayıt yamasında sakınca yoktur.

Kaynak: Şeyh Muhammed bin Salih el-Useymin’in aylık buluşma fetvalarından sayı (50)