Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman, Hıristiyan ve Puta Tapanların Karışık Olduğu Bir Beldede Kesilen Hayvanların Etleri

Soru

Bizler, hıristiyan, puta tapanlar ve cahil Müslümanların karışık yaşadığı bir beldede yaşıyoruz. Ve bizler onların kestikleri hayvanların üzerine Allah’ın adını anıp anmadıklarını bilmiyoruz. Kesilen hayvanı kimin kestiğinin belli olmamasıyla beraber onların hepsinin kestiklerini yemenin hükmü nedir? Bu bizim için meşakkat ve zorluk olmaktadır.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, Allah’a mahsustur.

Şayet durum senin söylediğin gibi, Ehli Kitap, puta tapanlar ve Müslümanların cahilleri karışık bir şekilde yenilecek hayvanları aynı yerde kesiliyorsa, onların kurbanlıkları kime ait olduğu belli olmaz ve onun üzerine Allah’ın adının anılıp anılmadığı da bilinmez. Böylelikle de orada kurbanları kesilenlerin, kesilen kurbanlarının etleri haram olmuş olur. Çünkü, kurbanlıklarda aslolan, onun şeri ölçüler dahilinde kesilmesidir ki aksi halde onun eti haram olur. Bu meselede ise, kesilen kurbanda şüphe meydana gelmiştir. Kesilen kurbanlık, şeri usullere göre mi kesilmiştir yoksa aksi midir? Bunun sebebi de, putperet ve şirk ve bidat bataklığındaki cehil Müslümanlardan bidat ehli olanlar gibi kestikleri helal olmayanlar ile kestikleri helal olanların kurbanlıklarının karışmasıdır.

Kurbanlığı keserken, Allah’ın adını andığını bilse de bilmese de, kendisine ait kurbanlığı, bir müslümanın veya ehli kitaptan birisinin kestiği kendisi tarafından bilinmiş ise o şahsın kurbanlığı keserken Allah’ın adını andığını bilse veya Allah’ın adını anılmadığını bilse de, kurbanlığın etinden yiyebilir. Putperest birisinin veya da şirki bir bidat içerisinde olan bidat ehli bir Müslüman, kurbanlığın üzerine Allah’ın adını zikretse de zikretmese de (yani keserken Bismillah dese de demese de) onun kestiği yenilmez.

Bir müslümanın, dini ile alakalı her işinde ihtiyatlı olması, yemesinde, içmesinde, giyinmesinde ve bütün işlerinde helal olanı araması gerekir. Bu soruda sorulduğu gibi, Ehli Sünnet, kendileri için kurbanlıklarını veya yiyecek etlerini hiçbir şüphe olmaksızın kesen ve onlara dağıtan güvenilir kimseleri seçmeleri gerekir. O zaman kurbanlığı kesen ve tüketicisi üzerine bir sıkıntı olmaz.

Kaynak: Fetvâ Dâimî Komitesi: 22/450-451