Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Namazda Kur'an'ı yüzünden okumanın hükmü

Soru

Terâvih namazı ve Küsûf namazında Kur'an'ı yüzünden okumak câiz midir, yoksa değil midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İmama uyanlara (cemaate) Kur'an'ın tamamını dinletme imkânı sağladığı için Ramazan'da Terâvih ve kıyam namazında Kur'an'ı yüzünden okumakta bir sakınca yoktur.

Ayrıca Kur'an ve sünnetten şer'î deliller, namazda Kur'an okumanın meşrû olduğuna delâlet etmiştir. Bu kıraat, ister Kur'an'ı yüzünden okumak şeklinde olsun, isterse ezberden olsun, her iki durumu da kapsamaktadır.

Nitekim Mü'minlerin annesi Âişe -Allah ondan râzı olsun- azatlı kölesi Zekvân'a, Ramazan'da terâvih ve kıyam namazında kendisine namaz kıldırmasını emretmiş, Zekvân da Kur'an'ı yüzünden okuyarak ona namaz kıldırmıştır.

İmam Buhârî -Allah ona rahmet etsin-, bu hadisi sahihinde muallak (yani râvileri zikretmeden) ve kâle (yani dedi ki) lafzıyla zikretmiştir.

Kaynak: Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-, "Fetâvâ İslâmiyye",