Pazartesi 16 Muharrem 1446 - 22 Temmuz 2024
Türkçe

İslami Dernek ve Merkezlerde İtikâfa Girmek Geçerli mi?

Soru

Beş vakit namaz kılınan İslami dernek ve merkezlerde itikafa girmek caiz mi? Yoksa sadece mescitlerde mi caizdir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mescitler ve camiler dışında itikafa girmek geçerli değildir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır.” (Bakara/187)

El Hafız bin Hacer Rahimehullah şöyle dedi:

Ayetin bu konuda dayanak olmasının sebebi şudur. Şayet mescid dışında itikafa girmek caiz olsaydı eşlerle cinsel ilişkiye girmenin yasak olması bu konuyla birlikte anılmazdı. Nitekim cinsel ilişki, icmayla itikafa aykırıdır. Böylece ayette itikafla yapıldığı yer olarak mescidlerin zikredilmesi itikafın sadece mescitlerde olabileceğine kanıttır.

İbn Munzir’den nakil yapıldığına göre ayette geçen “yaklaşmak” cinsel ilişkiye girmek anlamına gelir. Taberi ve başkasından rivayet edildiğine göre ayetin iniş sebebinde şöyle demiştir: İtikafta bulunan kimse ihtiyacı için çıktığında eşiyle de ilişki kurardı, bunun üzerine ayet indi.

İbn Kudame Rahimehullah el Muğni 3/65 de şöyle dedi:

İtikaf sadece namazların cemaatla kılındığı mescitler/camilerde olur. 

Nevevi, el Mecmu 6/505 şöyle demiştir: “İster erkek olsun ister kadın itikaf sadece mescitte geçerlidir. Evde namaz için tahsis edilen yerde itikafa girmek geçerli değildir.

Şeyh İbn Useymin şöyle dedi:

Meşru itikaf kesinlikle mescitte olması gerekir. Yüce Allah şöyle dedi “ ..siz mescitlerde itikâfta iken..”  (Fetava nurun ala derb 8/176)

Daha detaylı bilgi için (48985 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bunun üzerine namaz için tahsis edilen yerlerde veya islami merkezlerde itiafa girmek geçerli değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi