Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Çocuklar için partide hayvan şeklinde maskeli elbise giymenin hükmü nedir?

Soru

İnsan veya ayı gibi bazı hayvanları temsil eden maskeli elbiseleri çocuk programlarında veya onlara mutluluk ve eğlendirmek amacıyla katılmak için giymenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Çoğu ilim ehli çocukların oyuncaklarına ruh olmayan resimler ise ruhsat vermişlerdir. Ebu Davud (4932) hadisle Aişe (r.a.) rivayet etmiştir. O (r.a.) şöyle belirtti:

(Allah'ın Peygamberi –sallallahu aleyhi ve selem- Hayber veya Tebuk Savaşından gelmişti. Heybesinde bir perde vardı. Rüzgâr geldi ve örtüyü kaldırdı. Örtünün altında Aişe’nin oyun kızları vardı. Sordu: bunlar ne ya Aişe? O da: kızlarım diye cevap verdi. Oyunlarının arasında hamurdan yapılmış iki kanadı olan bir at gördü. Sordu: Onların ortasında gördüğüm şey nedir?

Cevapla:

At dedi. Ve yine sordu: Bu üzerinde olan nedir? İki kanat diye cevapladı. İki kanadı olan bir at mı?!

Cevapla:

Süleyman’ın (a.s.) kanatları olan atları olduğunu işitmedin mi? Belirtti: dişleri görününceye kadar güldü.) Ebu Davud sahihinde ki bu hadisi Elbani sahih olduğunu belirtmiştir.

Buhari (5779) ve Muslim (2440) hadislerinde Aişe (r.a.) şöyle buyurduğunu rivayet ettiler:

“Peygamberin- sallallahu aleyhi ve selem- yanında iken oyuncak kızlarla oynardım. Benim kız arkadaşlarım da benimle birlikte oynarlardı…” Hadis-i Şerif.

Bu durum oyuncaklar ve yapılan oyunlar için geçerlidir. Bu meselede meşhur bir tartışma vardır. İlim ehlinden çocukların oyuncaklarını eğer aslan, kaplan vb. hayvan suretinde olanlarını yasaklayanlar vardır. Kimi de bu konuda ruhsat vermiştir.

Bakınız: “İslam Fıkhında tasvirin ahkâmı” sayfa 241-261 Fetava Nurun ala’d-Derb, Şeyh İbn Useymin, bant numarası (374) a yüzü.

Genel anlamda oyuncakların caiz olması durumuna gelince; ayı gibi resmi yapılmış bir kostümü giymek ve onun yaptığı hareketleri yapmanın ve onun gibi yürümenin iki sakıncası vardır: hayvana benzemek, bir resmi veya resim olan bir şeyi giyinmek.

Şeyh İbn-i Useymin yapışkan lensler hakkında ise: eğer bunlar hayvan gözlerini anımsatıyorsa mesela kedi veya tavşan yâda başka hayvanların gözlerin şekillerini gösteriyorsa bu durum caiz değildir. Çünkü hayvanlara benzemek Kitab ve Sünnette ancak kınama makamında gelmiştir. Allah şöyle buyurmaktadır: “Ayetlerimizi kendisine verdiğimiz kimsenin haberini onlara anlat: Onlardan sıyrıldı da şeytana tabi oldu ve sapıtanlardan oldu. İsteseydik onu onunla yüceltirdik ancak o toprağa yapıştı ve arzusuna tabi oldu. Bu kimsenin misali üzerine gittiğinde ve onu terk ettiğinde soluyan köpeğe benzer. İşte aynı durum bizim ayetlerimizi yalanlayan bir topluluğa benzer. Kıssaları anlat umulur ki ciddice düşünürler. Kendilerine yazık eden ve ayetlerimizi yalanlayan toplulukların örneği ne de kötü!” ve Allah Teâlâ şunu buyurmakta: “Tevrat’ı taşıyanların örneği kitaplar taşıyan eşeğe benzer ki onu gereği gibi taşımadılar.Allah’ın ayetlerini yalanlayan kimselerin topluluğu ne kötü! Allah zalimlerin topluluğunu hidayet etmez.” Ve peygamber sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurdu: Cuma günü İmam hutbe verirken konuşan kimse kitapları taşıyan eşeğin örneği gibidir.” “Fetava nurun ala’d-derb”

Bakınız: Şeyhul-İslam İbn-i Teymiye’nin “Mecmuul-Fetava” (32.256-260) orada hayvanlara benzemenin ve onların hareketlerini ve seslerini taklit etmenin yasaklanmasına dair ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.

Şeyh Dr. Ahmed bin Muhammed el-Hudayri’ye soruldu. Kendisi İmam Muhammed bin Suud İslam Üniversitesi öğretim üyesidir -Allah onu korusun-:

Biz çocuklar için tiyatro yapan bir grubuz. İdealist programları tiyatro sahnesinde veya tatil yerlerinde sunuyoruz. Çocuklarla birlikte akrabaları, anne-babaları da geliyorlar. Erkekleri kadınlardan ayırıyoruz. Çocukları ise ön saftaki koltuklara oturtuyoruz. Bazı gençler tilki veya ayı yâda salatalık veya portakal şeklinde kostümler giyiyorlar.

Soru:

Böylesi elbiseleri giymek ve tiyatro yapmak caiz midir?

O şöyle cevapladı:

Eğer çocukların faydalandığı hedefi olan programlar tiyatroda sunuyorsanız ve burada erkekler ile kadınlar arasında karma bir oturma yoksa bunu yapmak da bir beis yoktur. Ancak bir müslümanın hayvanlara benzer duruma düşmesi olamaz. Çünkü burada kendisini aşağılama vardır. Oysa Allah onu aklıyla şerefli kılmıştır. Hayvanların ve bitkilerin yerine geçmek Kur’an ve Sünnette ancak kınama noktasında vardır. Eğer bu kukla hayvanlar mücessem ise bu caiz değildir. Çünkü bu tasvir durumuna girmektedir ve naslar onu haram kılmıştır. Cansız varlıkların kuklalarına gelince onu giymede ve kullanmada bir beis yoktur.” Bitti. “Mevqıul-İslamul-Yevm”denalınmadır.

İnsan ve hayvan resmi olan bir giysi giyinmek caiz değildir.

“Metalibu Ulun-Nuha”nın (353/1) de şunu belirtir: Ebu Talha’nın hadisine göre erkek ve kadına içinde hayvan sureti bulunan elbise giymek haramdır. Şöyle dedi: Allah Resulü –sallallahu aleyhi ve selem-den işittim buyuruyor: “Suret veya köpek resmi bulunan eve melekler girmez.” Müttefekun aleyh” bitti.

Şeyh İbn-i Useymin’e –Allah ona rahmet etsin- hayvan veya insan sureti bulunan bir elbiseyi giymenin hükmü soruldu?

O şu cevabı verdi: İçinde hayvan veya insan sureti bulunan bir elbiseyi giymek caiz değildir. Ve aynı şekilde Gıtra veya Şimağ yâda buna benzer giysilerde insan veya hayvan resmi bulunan bir giysi giymek de caiz değildir. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyh ve selem-den sabit olan bir hadiste şunu buyurmuştur: “İçinde suret olan eve melekeler girmez.” Bitti.

Bundan anlaşılacağı gibi hayvan şeklinde yapılan bir giysiyi giyinmek emre karşı gelmekte ve üzerinde hayvan resmi olan gömlek gibi normal elbiseleri giymekten daha etkilidir.

Bununla da açığa çıktı ki insan veya hayvan şeklindeki bir kostümü zikrettiğiniz gibi eğer bundan amaç çocukların programlarına katılmak ve onları eğlendirmek bile olsa giyinmeye ruhsat yoktur.

Allah en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi