Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Karındaki sesler, abdesti bozar mı (karından sesler gelmesiyle abdest bozulur mu)?

Soru

Abdestin bozulması konusunda, insandan yel çıktığı zaman abdesti bozulur. Ben, bir kimse, (namaz sırasında) bir ses işitmezse veya bir koku hissetmezse, abdestin bozulmadığına ve namaza devam etmesi gerektiğine dâir bir hadis okumuştum. Fakat ben, karnımda bir ses işitir de bu ses dışarı çıkmazsa, namazdan çıkmam ve yeniden abdest almam gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hiç şüphe yok ki, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, sormuş olduğunuz bir durumda namazdan çıkmanın ölçüsünü bize açıkça beyan etmiştir.

Nitekim Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. [ رواه مسلم ]

"Sizden biriniz karnında bir şeyler hisseder de dışarıya bir şeyin çı­kıp-çıkmadığında müşkil durumda kalırsa (kendisinden yel çıkıp-çıkmadığı konusunda şüpheye düşerse), bir ses (yellenme sesi) duymadıkçaveya bir koku hissetmedikçe(kendisinden yel çıktığını hissetmedikçe yeniden abdest almak için) sakın mescitten çıkmasın." (Müslim; hadis no: 326)

Abdullah b. Zeyd'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ: لا يَنْفَتِلْ أَوْ لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. [ رواه البخاري ومسلم ]

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e, na­maz sı­ra­sın­da bir­şey­ler his­set­ti­ği duygu­su ge­len (dübüründen koku veya ses çıktığı/yellendiği kendisine hayal edilen) ki­şinin du­ru­mun­dan şikâyette bu­lu­nu­lun­ca o şöy­le bu­yur­muş­tur:

- (Dübüründen) bir ses işit­me­dik­çe ve­ya bir ko­ku hissetmedikçe na­ma­zı bı­rak­ma­sın." (Buhârî; hadis no: 137. Müslim; hadis no: 361)

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Bu hadis, İslâm dîninin esaslarından birisi ve fıkıh kâidelerinden büyük bir kâidedir. O da şudur: Aksi bir durum belli olmadıkça bir şeyin aslının kalıcı olduğuna (abdestli olduğuna) hükmetmektir. Sonradan meydana gelen şüpheli durum bir şeye zarar vermez." ("Sahih-i Müslim'in Şerhi"; c: 4, s: 49)

Necâsetin dışarı çıkmadan önceki durumuna itibar edilmez.Zirâ gazların hareket etmesi neticesinde insanın karnında birtakım sesler çıkabilir.

Bu sebeple namaz kılan bir kimse, karnında bir ses işitir de abdesti bozan bir şey kendisinden çıkmazsa ve ses işitmek veya koku hissetmek gibi bir delil de bulmazsa, bu durumda (kendisine gelen bu vesveseye) itibar etmemesi gerekir. Çünkü aslolan, bu kimsenin abdestlilik durumunun devam etmesi ve abdestinin bozulmamış olmasıdır. Bu kimse, kendisinden bir şeyin çıktığından emin olmadıkça namazdan çıkmamalıdır. Çünkü yakîn (abdestlilik durumu), şüphe (abdestin bozulması şüphesi) ile izâle olmaz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid