Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Müşriklerin bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak)

Soru

Hıristiyanların bayramlarında hazır bulunmak (bayramlarına katılmak) ve bu münâsebetle onları tebrik etmek (kutlamak) câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Müslümanların, müşriklerin bayramlarında hazır bulunmaları (onların bayramlarına katılmaları), ilim ehli olan âlimlerin oybirliğiyle haramdır. Nitekim dört mezhebe mensupfakih âlimler bunu açıkça ifâde etmişlerdir...

Ömer b. Hattâb'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. [ رواه البيهقي بإسناد صحيح ]

"Bayram günlerinde, kiliselerinde müşriklerin yanlarına girmeyin. Çünkü Allah'ın lâneti, onların üzerine inmektedir."[1]

Ömer b. Hattâb -Allah ondan râzı olsun- yine şöyle demiştir:

اِجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ اللهِ فيِ عِيدِهِمْ. [ رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري ، كتاب الجزية ، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم.]

"Bayramlarına katılma konusunda Allah'ın düşmanlarından kaçının (onlardan uzak durun)."[2]

Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

(( مَنْ مَرَّ بِبِلاَدِ الْأَعَاجَمِ ( وفي رواية: بَنَى بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ) فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْم الْقِيَامَة.)) [ رواه البيهقي بإسناد جيد]

"Her kim, Acemlerin ülkesinden geçerse (başka bir rivâyette: Müşriklerin toprağında /diyârında ikâmet ederse), onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrecân bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar bu hâl üzere onlara benzerse, kıyâmet günü onlarla beraber haşrolur."[3]

Müşriklerin bayramlarını tebrik etmeye (kutlamaya) gelince, yukarıda bu konuda soru soran kimsenin (947) nolu sorunun cevabına bakmasını tavsiye ederiz.


[1] Beyhakî, sahih bir isnadla rivâyet etmiştir.

[2] Hadisi, senediyle Buhârî'den, Beyhakî, 'Sünen', c: 9, s: 243'de, 'Cizye Kitabı, Zimmet ehlinin kiliselerine girmenin çirkinliği babı'nda rivâyet etmiştir.

[3] Beyhakî, ceyyid/iyi bir isnadla rivâyet etmiştir. "Zimmet Ehliyle İlgili Hükümler", c 1, s: 723-724.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid