Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Çeşitli belge ve koli taşımacılığı yapan bir şirkette çalışmak

Soru

Belge ve koli taşımacılığı yapan uluslararası şirketlerden birinde "müşteri sorunlarını yönetme" pozisyonunda çalışmak üzere başvuruda bulundum. Bu şirket, yaşadığım ülke sınırları içerisinde alkol taşınmasını tamamen yasaklar ancak bir müşteri, bir şişe şarabı başka bir ülkeye göndermek isterse şirket bu hizmeti verir ve bu şirket yurt dışından da bu haram şeyleri taşıyabilecek paketler alabilir. Nakliye işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek sorunları müşteriye ulaşana kadar çözmek elbette işimin doğasında olacaktır. Bu bağlamda iş başvurusunu geri mi çekeyim? Yoksa şirketin asıl faaliyetinin -bahsettiğim gibi- çeşitli belge ve paketleri bir yerden başka bir yere taşımak olduğunu dikkate alarak başvuruyu devam mı ettireyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evrak ve koli taşımacılığı yapan kurumlarda çalışmak başlı başına mübahtır. Eğer bu kurum, faiz bankacılığı evrakları, alkol, film, şarkı taşımak gibi yasak olan şeyleri taşımakta uzmanlaşmışsa bu kurumlarda çalışmak usulen haram olur. Helal ile haram karışırsa, hüküm çoğunluk için geçerli olup haram olan eylemlerden sakınmak vaciptir.

Buna göre; O şirkette çalışmaya devam etme başvurunuz, denetleyebileceğiniz ve sorunlarını çözebileceğiniz iş ile bağlantılıdır. İş takibi yapacağınız işler haram ürünler ile ilgili ise onu yapmazsınız, takip edeceğiniz işler mübah ürünlerle ilgili ise yaparsınız. Bu şartlar çerçevesinde çalışmanız caizdir, aksi takdirde orada içki taşımak veya teslim almak, film ve şarkı ürünleri taşımak ve almak gibi haram işlerle meşgul olduğunuz ölçüde günah işlemiş olursunuz. Faiz ve sigorta belgelerinin taşınması ve alınması vb. o şirkette gönderilen ve alınan her haram işte, bunların gönderilmesinde veya alınmasında sizin rolünüz vardır.

Şüphesiz içki taşımak haram olan yardımlaşma kapsamına girer. Ayrıca bunu yapan kişi sahih hadislerde sabit olan lanete maruz kalır. Bu haram vebali Allah’ın haram kıldığı her şey için geçerlidir.

Daimî Fetva Kurulu alimlerine şöyle soruldu:

Sadece içki fabrikasında iş bulabilen bir kimsenin kazandığı ve çocuklarına infak ettiği paranın hükmü nedir? 

Cevap: Müslümanın içki fabrikasında çalışması caiz olmadığı gibi içki deposu veya içki ile bağlantılı herhangi bir hizmette çalışması da caiz değildir. Kazancı da haram olup helal kazanç bulmak için çaba sarfetmesi gerekir. Ayrıca yaptığından dolayı tövbe etmesi gerekir. Yüce Allah şöyle dedi: “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.” (Maide 2)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem; içkiye, onu içene, dağıtana, sıkana, ken­disi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etmiştir." (Buhari, Muslim)

Daimî Fetva Kurulu 14/411

Kendisine taşınan kişinin Müslüman veya kafir olmasında fark yoktur.

Daimî Fetva Kuruluna şöyle soruldu:

Bazı öğretmenler öğrencilerden birtakım haram içecekler talep etmektedir. Bunları kafir olan bir öğretmene taşımak haram mı?

Cevap: Müslümanın içkiyi içen birisine takdim etmesi caiz değildir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem taşıyana ve kendisi için taşınan kişiye lanet etmiştir. Ayrıca bu davranış günah ve düşmanlıkta yardımlaşmadır. Allah bunu yasaklamıştır. “İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın.” (Maide 2)

Daimi Fetva Kurulu 22/97

Helal işte çalışmanızı ve haramdan uzaklaşmanızı tavsiye ederiz. Zira söz konusu şirkette haramlardan uzaklaşmanız çok zor olacaktır. Allah size daha hayırlı rızıklar ihsan etsin. Yüce Allah şöyle buyurdu: Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.” (Talak 2-3)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edilen sahih hadiste şöyle demiştir: “Her kim Allah için bir şeyi terk ederse Allah ona ondan daha hayırlı bir şey nasip eder” (Elbani sahih demiştir. (Hicab el Mera el Muslime s. 49)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi