Cuma 16 Zilkade 1445 - 24 Mayıs 2024
Türkçe

Mikat yerini geçen ve oraya geri dönmeyi reddeden otobüs şoförü

Soru

Biz, otobüsle umreye gitmiştik. Otobüs şoförü, mikat yerini 100 km. geçtikten sonra hatırladı. Bununla birlikte o mikat yerine dönmeyi reddedip yoluna devam etti ve nihâyet otobüs Cidde'ye ulaştı. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İnsanların mikat yerinden ihrama girmeleri için otobüs şoförünün orada durması gerekirdi. Soruyu soranın belirttiği gibi, otobüs şoförü unutup mikat yerini geçtikten 100 km. sonra hatırlamışsa, insanların mikat yerinden ihrama girmeleri için otobüs şoförünün oraya dönmesi gerekirdi. Çünkü otobüs şoförü, o insanların umre veya hac yapmak istediklerini biliyordu. Böyle yapmayıp mikat yerini 100 km. geçtikten sonra ihrama girmiş iseler, yolculardan her birinin Mekke'de bir kurban kesmesi ve etini oradaki yoksullara dağıtması gerekir. Çünkü onlar, hac veya umrenin farzlarından birisini terk etmiş oldular. Bu durumda onlar otobüs şoförünü mahkemeye vermiş olsalardı, belki mahkeme bu fidyelerin parasını ondan karşılamasını isteyebilirdi. Çünkü bu fidyeye sebep olan otobüs şoförünün kendisidir. Bu hüküm, kadı'nın görüşüne bağlıdır.Zirâ bu durumda kadı, bütün yolcuların ödedikleri fidyelerin ücretini, otobüs şoföründen talep edebilir. Çünkü otobüs şoförü, mikat yerini unutarak geçtiği için onların hakkında ihmalkâr davranmış ve oraya dönmeyerek oradan ihrama girmekten onları mahrum etmiştir."

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi