Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

MUSHAF’IN KAPAĞINA ABDESTSİZ DOKUNMANIN HÜKMÜ

Soru

Abdestsiz olmadığım halde, Mushaf’ın kapağına dokunmamım hükmünü sormak istiyorum.Çünkü abdestsiz olmamama rağmen, yeşil renkle kaplanmış olan Mushaf’a dokunmamın câiz olduğunu duymuştum!

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İster dikişli, ister yapıştırmalı veya başka şekilde olsun, bitişik/yapışık olan Mushaf’’ın kapağı ile ilgili hüküm, Mushaf hükmündedir ve abdestsiz bir kimsenin ona dokunması câiz değildir. Fakat Mushaf’tan bağımsız olan ( Mushaf’ı korumak gayesiyle içine konulan kılıflar)’a abdestsiz olarak dokunmakta herhangi bir beis yoktur.

Kuveyt Fıkıh Ansiklopedisi’nde şöyle denilmektedir:

“Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîlerden oluşan âlimlerin çoğunluğu; abdestsiz bir kimsenin Mushaf’a bitişik olan cildine, Mushaf’ yapraklarının yazısız olan kısımlarına, satırlar arasındaki beyaz kısımlara ve ayrıca hiç yazısı bulunmayan yerlerine dokunmasının câiz olmadığı görüşüne varmışlardır. Çünkü bu (yazısız) alanlar, yazılı alanlara tabiidir.Hanefî ve Şâfiîlerden bazıları ise, câiz olduğu kanaatine varmışlardır”.

Şeyh Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda demiştir:

"Bir müslüman, küçük ve büyük hadesten (abdestsiz ve cünüplükteni) temiz olması hariç, Mushaf’a dokunması câiz değildir. Mushaf’ı taşıyan için de durum böyledir. Eğer abdestli değilse, taşıyan kimsenin dokunması da câiz değildir.

Ancak, dokunmak veya taşımak bir kılıf veya karton ambalaj ile veyahut da kılıfın sapından tutularak yapılacak olursa, bunda bir sakınca yoktur. Fakat abdestsiz olarak eliyle doğrudan tutması, -yukarıda da geçtiği üzere-, ilim ehlinin çoğunluğunun doğru olan görüşüne göre câiz değildir.

Okumaya gelince, abdestsiz olarak ezberden okumakta bir sakınca yoktur. Yine, (abdestli olan) ve kendisini dinleyen bir başkası tarafından tutulan Mushaf’tan okumasında da bir sakınca yoktur." Abdulaziz b. Baz'ın; "Mecmû'u'l-Fetâvâ"; c: 10, s: 149-150.

Allah Teâlâ en iyisini bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi