Salı 20 Zilkade 1445 - 28 Mayıs 2024
Türkçe

Kıran niyetini, İfrad niyetine değiştirmek câiz değildir

Soru

Ben, geçmiş yılların birisinde ihram sırasında hac ve umreye birlikte niyet etmiştim. Bizimle beraber gelen arkadaşlarımız bizden yaklaşık iki km. önde gidiyorlardı. Onlara ulaştığımda onların sadece hacca (İfrad haccına) niyet ettiklerini öğrenince ben de onlar gibi yaptım (İfrad haccına niyet ettim).
Bu konuda bana bir şey gerekir mi?
Beni bu konuda bilgilendirir misiniz? Allah Teâlâ sizi en güzeliyle mükafatlandırsın.
Bilindiği üzere bu olaydan sonra Ramazan ayında birkaç defa umreye gittim.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Eğer hac ve umreye birlikte niyetten sadece hacca çevirdiğiniz niyetiniz ihrama girmeden önce olmuş ise, bunda bir sakınca yoktur.

Yok eğer mikat yerinde hac ve umreye birlikte niyet ettikten (Mikat yerinden ayrıldıktan) sonra sadece hacca niyet etmişseniz, Kıran hükmü sizden düşmez ve umrenizin amelleri, haccınızın ameleriyle birleşmiş olur. Ayrıca bir kurban (hedy) kesmeniz gerekir.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi)

Abdulaziz b. Abdullah b. Baz, Abdurrezzak Afîfî, Abdullah el-Ğudeyyân, Abdullah b. Kuûd.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; 11, s: 162

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi