Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Hac ve Umre için Mîkat’a varan kişi ne yapması gerekir?

Soru

Hac ve Umre için Mîkat’a varan kişi ne yapması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cevap: ,

Kişi Hacc ve umre için mikat’a ulaştığında yıkanıp güzel koku sürmesi sünnettir.

Zira Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem İhrama girmek istediğinde dikişli elbiseleri çıkarır yıkanırdı.

Ayrıca Aişe Radiyallahu anha ‘dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir[1]: “Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, İhama girmeden önce veya ihramdan çıkmak istediğindeb O’na koku sürerdim.”

ayrıca Aişe Radiyallahu anhaİhram’a niyetlenirken adet dönemine girdi, bunun üzerine Allah Resulü,yıkanmasını sonra hacc için niyet etmesini emretmiştir.

Esma b. Umeys Zil’Huleyfe de doğum yapınca Allah Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem yıkanmasını daha sonra bir bezle korunmasını ve ihram için niyet etmesini emreder. Yukarıda saydığımız delillerden dolayı hayızlı veya doğum yapan kadınlar mikat yerine ulaştıklarında, Aişe ve Esma Radiyallahu anhaya emrettiği gibi, yıkanır ve insanlarla beraber ihrama girerler. Beytullah’ı tavaf haricinde tüm ibadetleri yapabilirler. İhrama girmek isteyenlerin tırnak kesmesi, bıyık, etek ve koltuk tıraşı olmalarında sakınca yoktur, alabildiği kadar alacak ki ihrama girdikten sonra bir daha yasaklı halde kesmesine gerek kalmasın. Zaten Allah Resulü Müslümanlara her zaman bu gibi temizliklere riayet etmelerini sünnet kılmıştır.Ebu Hureyre’ Radiyallahu anhu’dan gelen bir rivayette Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem in şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Fıtrat beş şeydir: Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altını tıraş etmek”.[2] Enes Radiyallahu anhu rivayetinde ise: Allah Resulü bize bıyık, tırnak, koltuk altlarını ve kasıkların alması için belirlenmiş bir zaman koydu: O zaman da kırk günü geçmeyecek şekildeydi.[3] Nessaîni rivayeti “Rasulullah sallallahu aleyhi vesellembize zaman sınırlandırdı şeklindeydi. ”

[4]. Ancak ihram anında ister kadın ister erkek olsun saçlarından bir şey almaları meşru değildir. Sakalın kesilmesine veya ondan bir şey alması her zaman haramdır. Sakalın kesilmeden bırakılması vaciptir. Çünkü İbn Omer Radiyallahu anhu dan gelen bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem“Müşriklere muhalefet ediniz; sakalı bırakınız kesmeyiniz bıyıkları ise kesiniz” Ebu hureyre Radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ‘in şöyle dediğini rivayet eder:“bıyıkları kesiniz sakalı serbest bırakarak mecusilere muhalefet ediniz.” İmam Müslim ( r.a.) Sahihinde Zamanımızda çoğu insanların bu sünnete muhalefet edip savaş açmaları, kadın ve kafirlere benzemeleriyle bu konudaki musibet gittikçe büyümektedir. Özellikle ilim ve eğitime mensup olanların arasında çoğalması musibetin vahameti daha artmaktadır. “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” Yüce Allah bizi ve tüm Müslümanları sünnete uymayı, tutunmayı ve ona davet etmeyi nasip eylesin.

Erkeklere Sünnet olan iki temiz ve beyaz izar (peştemal) ve rida giymeleridir. Terlik veya sandalet giymeleri de mustahaptır. Zira İmam Ahmed rahimehullah Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ‘in şöyle dediğini rivayet eder: “(İhrama girmek isteyen Erkekler) izar (peştemal) ridave terlik giysinler” Kadınların erkeklere benzememeleri kaydıyla tüm renkleri giymeleri caizdir. Ancak İhramdayken eldiven ve peçe kullanmaları haramdır. Hem kadınlar peçe kullanmaksızın yüz ve ellerini Kapatmaları gerekir. Halk arsında kadınların sadece yeşil veya siyah ihram giymelerinin hiçbir aslı yoktur. Daha sonra yıkanılır, temizlenilir ve ihram giymekle beraber hacc veya umre için kalbiyle niyet edilir. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemşöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göredir ve kişiye ancak niyet ettiği vardır ” hadisi şerif bunun dayanağıdır. Dil ile niyet ettiğini telaffuz ederse bu da meşrudur. Umreye niyet ederse: (Lebbeyke Umreten) veya(Allahumme Lebbeyke Umreten)Allah’ım umreye niyet ettim, denilir. Hac için niyet ederse: (Lebbeyke Haccen) veya (Allahumme Lebbeyke Haccen)Allah’ım Hacc için niyet ettim denilir. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem de böyle yapmıştır. Bu niyet arabaya/bineğe binerken yapmak daha faziletlidir. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem devesine bindikten sonra lebbeyk lafzını getirmiş ve mikat yerinden hareket etmiştir. İlim ehlinin en sahih kavli budur. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemden varid olduğu kadarıyla İhram haricinde niyet için telafuz etmek meşru değildir. Ağzıyla şu kadar rekât namaz kılmaya niyet ettim denilmez. Veya şu kadar tavaf etmeye niyet ettim denilmez. Namaz ve başka şeyler için ağızla niyet getirmek dinde türetilmiş bir bidat’tır. Bu niyeti aşikar olarak telafuz etmek şiddetli ve çirkin bir günahtır. Niyet ile telafuz etmek meşru olsaydı Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ümmetine ya kavliyle veya eylemleriyle belirtirdi, selef-i salihin buna herkesten önce haberdar olurdu. Ne Peygamberimiz den nede sahabe’den bir nakil gelmediğine göre; bunun bidat olduğu anlaşılmıştır. Zira Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemşöyle buyurmuştur: “ İşlerin en şerlisi sonradan çıkarılanlardır ve her bidatte sapıklıktır.) [5] . Keza Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem :“Her kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi ihdas ederse ondan kabul olmaz.” Demiştir:

Şeyh Abdulaziz b.Baz (r.a.)[1] - Buharî , Müslim

[2] - Buharî , Müslim

[3] - Müslim

[4] - İmam Ahmed, Ebu davud ve Tirmizî de Nessaî’nin lafzını rivayet etmişlerdir

[5] İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi