Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Oruçlunun misvak ve diş macunu kullanması

Soru

Oruçlu iken "Colgate Miswak" diş macunu veya başka bir tür diş macunu kullanmak orucu bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruçlunun, ondan bir şey yutmaktan sakınması kaydıyla oruçlu iken misvak ve diş macunu kullanması câizdir. Hatta oruçlunun ve başkasının misvak kullanması sünnettir.

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"(Oruçlunun) misvak kullanmasına gelince, bu tartışmasız câizdir. Fakat âlimler, zevâl vaktinden sonra kullanılmasının mekruh olduğu konusunda iki meşhur görüşe ayrılmışlardır: Bu iki görüş de İmam Ahmed'den rivâyet edilmiştir.Fakat zeval vaktinden sonra misvak kullanmanın mekruh olduğunu gösteren ve misvak konusundaki nasları tahsis eden (sınırlayan) hiçbir şer'î delil gelmemiştir." ("el-Fetâvâ el-Kubrâ"; c: 2, s: 474)

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimlerine:

"Oruçlu kimse güzel koku sürebilir mi? Gündüz misvak kullanabilir mi? Oruçlu kadın, saçına kına sürebilir mi ve taramak için saçına yağ sürebilir mi?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine komite âlimleri şöyle cevap vermişlerdir:

"Oruçlu kimse, elbisesine veya başına giydiği şeye veyahut da bedenine güzel koku sürebilir, fakat burnuna güzel koku çekemez.

Oruçlu kimse, gündüz (oruçlu iken) misvak da kullanabilir.Zirâ Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْد كُلّ صَلَاة [ متفق عليه ]

"Eğer ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım (zor geleceğini bilmeseydim) her namazda birlikte misvak kullanmasını emrederdim."(Buhârî ve Müslim)

Bu durum, oruçlu ve başkası için öğle ve ikindi namazını da kapsar. Buna engel olan herhangi bir sahih delil bilmiyoruz.

Kadın, saçına kına sürebilir ve taramak için saçına yağ sürebilir.Çünkü bunun oruca bir zararı yoktur. Aynı şekilde bir erkek de, oruçlu olsa bile vücûduna krem ve merhem gibişeyler sürebilir." ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 10, s: 328)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin- oruçlunun diş macunu kullanmasının hükmü nedir? diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle demiştir:

"Diş macunu ile dişleri temizlemek, tıpkı misvak gibi orucu bozmaz. Fakat midesine bir şey gitmemesine dikkat etmelidir. Eğer kasıtsız olarak bir şey giderse, kendisine kaza gerekmez." ("Fetâvâ Abdulaziz b. Baz"; c: 15, s: 260)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi