Senin 19 Dzulqoidah 1445 - 27 Mei 2024
Indonesian

Merayakan Usia Anak Ke 21 Tahun

Pertanyaan

Kami di sini di Afrika Selatan, jika seorang remaja laki dan perempuan memasuki usia 21 tahun, masyarakat merayakannya dan membacakan Al-Quran dengan memasak aneka macam makanan serta berkumpul dan memberikan kunci remaja yang berusia 21 tahun. Apakah perkara ini dibolehkan dalam Islam?

Teks Jawaban

Alhamdulillah.

Apa yang anda sebutkan berupa perayaan dengan mambaca Al-Quran apabila seorang remaja memasuki usia 21 tahun adalah perkara yang tidak ada landasannya dalam syariat. Tapi dia merupakan bidah dan sikap menyerupakan perbuatan orang Nashrani. Terdapat riwayat shahih dari Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  (رواه مسلم وأحمد في المسند)

"Siapa yang beramal dengan amal yang tidak bersumber dari perkara (agama) kami, maka dia tertolak." (HR. Muslim dan Ahmad dalam musnadnya)

Abu Daud pun meriwayatkan dari Umar radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ تشبَّهَ بقوْمٍ فهُو مِنهُم

"Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka." (HR. Abu Daud, no. 3512, dinyatakan shahih oleh Al-Albany)

Kita mohon taufiq dari Allah Taala, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para shahabatnya.

Refrensi: (Fatawa Lajnah Daimah, 3/58)